Directeur Instituut Techniek en Logistiek – Fontys

Functie: Directeur Instituut Techniek en Logistiek
Opdrachtgever: Fontys
Solliciteren tot: 23/02/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor Fontys zoekt Chasse Executive Search de:

Directeur Instituut Techniek en Logistiek
Verbindend, Strategisch & Ontwikkelingsgericht

Fontys is een omvangrijke en brede publieke hogeschool, met 42.000 studenten en circa 5.000 medewerkers, en met locaties in tien steden in het zuiden van Nederland (Noord-Brabant en Limburg). Fontys is een stichting, die wordt bestuurd door een driehoofdig college van bestuur. Het toezicht ligt in handen van de raad van toezicht die uit zeven leden bestaat.

Instituut Techniek en Logistiek
Bij Fontys Venlo studeren ongeveer 3.500 studenten uit meer dan 50 landen. Op de campus worden 13 bacheloropleidingen, 4 masteropleidingen en één associate degree aangeboden. Gezien de aard van de opleiding en de ruime instroom van internationale studenten worden delen van de opleiding in het Nederlands en Engels verzorgd. Fontys Techniek en Logistiek is één van de instituten bij Fontys Venlo en omvat technische, logistieke en informatica opleidingen. De campus Venlo is een kenniscentrum voor de regio op het gebied van een duurzame en digitale supply chain. Binnen het instituut is een lectoraat Supply Chain Management en een Internationaal Logistiek Expertisecentrum (ILEC) ingericht. Binnen het ILEC worden niet-bekostigde trajecten met betrekking tot logistieke en bedrijfskundige vraagstukken en opleidingen binnen profit en non-profit sector uitgevoerd.

De vacature
In verband met het eerdere vertrek van de directeur is er thans een vacature voor een directeur van het Instituut Techniek en Logistiek. Op dit moment wordt het instituut aangestuurd door een interim-directeur.

Fontys is op zoek naar een verbindende, strategische en ontwikkelingsgerichte directeur van het Instituut Techniek en Logistiek en is, in samenwerking met de collega-directeur van FIBS, verantwoordelijk voor:

  • De formulering en realisatie van een innovatief en kwalitatief hoogwaardig aanbod van onderwijs, praktijkgericht onderzoek en professionaliseringsaanbod voor bedrijven en instellingen (levenlang ontwikkelen);
  • De bedrijfsvoering waaronder de (meerjaren)begroting en rapportages;
  • Bijdragen aan de strategische ontwikkelingen binnen Fontys als geheel, in het bijzonder de Fontys Campus in Venlo;
  • Het ontwikkelen van een instituut dat professioneel en kwalitatief geborgd onderwijs en praktijkgericht onderzoek verzorgt van en voor de betreffende sectoren in de Euregio;
  • De naleving van wet- en regelgeving, alsmede de accreditatie van de opleidingen;
  • Het initiëren van c.q. zorgdragen voor een aanbod van activiteiten op het gebied van praktijkgericht onderzoek en Leven Lang Ontwikkelen in samenwerking met het werkveld.
  • Het adviseren van het College van Bestuur inzake de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs.

De procedure 

Voor Fontys begeleidt Marrit Smit van Chasse Executive Search de procedure. We zien uw schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) graag uiterlijk 23 februari 2024 tegemoet via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 23/02/2024