Directeur IT Governance – VGZ

Functie: Directeur IT Governance
Opdrachtgever: VGZ
Solliciteren tot: 23/06/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Coöperatie VGZ zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Directeur IT Governance

Coöperatie VGZ is een groep van rechtspersonen die bestaat uit vier zorgverzekeraars, een Wlz-uitvoerder en twee ondersteunende rechtspersonen. Deze vier zorgverzekeraars werken – zónder winstoogmerk – onder meer onder de merknamen VGZ, Univé, IZA en IZZ, hebben elk een eigen productenpakket hebben en richten zich op specifieke doelgroepen. De zorgverzekeraars bieden een basisverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullende verzekeringen voor ziektekostenrisico’s die niet onder de basisverzekering vallen. In 2022 waren ruim 4,1 miljoen mensen verzekerd via een van de zorgverzekeraars van Coöperatie VGZ.

De leden van Coöperatie VGZ wonen in heel Nederland, met een concentratie in het zuiden van het land en in Noord-Holland. Naast de Zorgverzekeringswet voert VGZ de Wet langdurige zorg (Wlz) in zeven regio’s uit via de Wlz-uitvoerder van VGZ; de zorgkantoren. De VGZ organisatie telt vier vestigingen, waaronder Arnhem (waar het hoofdkantoor is gevestigd) en Eindhoven.

Directeur IT Governance

De Directeur IT Governance is primair verantwoordelijk voor het stelsel van kwaliteit en de interne beheersing van IT, data en security. De Directeur IT Governance zorgt voor het beleid en de ontwikkeling van het stelsel en ziet toe op de juiste toepassing én continue verbetering daarvan. Hij/zij zorgt ‘als een luis in de pels’ voor een ordentelijke en ‘in control’ bedrijfsvoering.

De Directeur IT Governance rapporteert aan de Chief Transformation & Information Officer, maakt deel uit van het Divisie Management Team (DMT), leidt het eigen Managementteam en neemt deel aan het VGZ Leadership Council (VLC).

De Directeur IT Governance geeft direct leiding aan een managementteam, bestaande uit drie afdelingsmanagers (Leads) en een aantal experts (Stewards) op een breed terrein van IT, te weten het CIO Office (o.l.v. een Lead), het Cyber Security Center (o.l.v. een Lead) en Vendor Management en Continuity & Performance Management (o.l.v. een Lead), Corporate Datamanagement (o.l.v. een Steward) en Autorisatiemanagement (o.l.v. een Steward). Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het interne beheersingsframework en de juiste vertaling naar de operationele afdelingen.

Totaal werken circa 50 fte binnen het bedrijfsonderdeel IT Governance. Het jaarlijkse budget bedraagt circa € 6 miljoen.

Procedure (sluitingsdatum: vrijdag 23 juni 2023)

Voor VGZ begeleiden Sven de Jongh en Marrit Smit van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe directeur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 23 juni 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 23/06/2023