Directeur OJZD – Gemeente Amsterdam

Functie: Directeur Onderwijs, Jeugd, Zorg & Diversiteit
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Solliciteren tot: 09/05/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor de Gemeente Amsterdam zoekt Chasse Executive Search:

Directeur Onderwijs, Jeugd, Zorg & Diversiteit

De directie Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit staat in het hart van het sociaal domein van Amsterdam. Samen met partners werkt de directie aan een sociaal duurzame stad en voor het welzijn van alle Amsterdammers, van jong tot oud, die een steuntje in de rug nodig hebben.

De directie is verantwoordelijk voor het realiseren van beleid, uitvoering en toezicht op de jeugdzorg, Wmo, maatschappelijke voorzieningen, onderwijs, kinderopvang en diversiteit in de stad. Daarbij is  oog voor de grote verschillen die in Amsterdam bestaan en wordt geprobeerd  ongelijk te investeren in de stad zodat er kansen zijn voor iedereen.

De directie OJZD heeft ruim 700 medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor de Amsterdammers. De organisatie en de medewerkers leren en ontwikkelen zich verder.

Directie Onderwijs, Jeugd, Zorg & Diversiteit

De directie OJZD maakt onderdeel uit van het cluster Sociaal en zet zich in voor een sociaal duurzaam Amsterdam. De directie bestaat uit de afdelingen Onderwijs, Beleid Jeugd & Zorg, Contractmanagement Jeugd & Zorg, Diversiteit, Maatschappelijke Voorzieningen en Services & Data.

De maatschappelijke opgave van de directie Onderwijs, Jeugd, Zorg & Diversiteit

De kwaliteit van het onderwijs aan de jeugd van Amsterdam is belangrijk voor de toekomst. Vanuit dat perspectief lever je een bijdrage aan het lerarentekort, de taken op het gebied van leerplicht, de onderwijsagenda, de verbinding met de jeugdzorg en het faciliteren van de kwaliteit van het onderwijs in specifieke gebieden

De uitdagingen in de maatschappelijke opvang zijn groot. Amsterdam kiest er voor om haar verantwoordelijkheid te nemen en dat betekent dat er veel aandacht gaat naar de opvang van kwetsbare groepen.

De gemeente Amsterdam krijgt steeds meer grip op de taken die in 2015 zijn overgeheveld vanuit het Rijk. De lange termijn visie is helder en daar is in de stad breed draagvlak voor. Nu gaat het om het implementeren van geleerde lessen en verder ontwikkelen. Niet als directie alleen, maar juist met alle partners in de stad en met de stadsdelen.

De afgelopen jaren heeft Amsterdam een omvangrijk programma opgezet om discriminatie te bestrijden en emancipatie en verbinding verder te bevorderen. Om zo in te zetten op een inclusieve samenleving en ruimte te bieden aan de diversiteit die de stad rijk is.

De kandidaat

Een positie als directeur bij Gemeente Amsterdam houdt in dat je breed inzetbaar bent binnen de organisatie. Wij streven naar inclusief leiderschap en een management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Als directeur OJZD beschik je over:

  • Een WO werk- en denkniveau.
  • Ervaring in het aansturen van een organisatie in onderwijs en/of zorg van vergelijkbare grootte.
  • Minimaal 5 jaar ervaring als eindverantwoordelijke in een politiek- bestuurlijke complexe organisatie en ervaring met medezeggenschap.
  • Inhoudelijke vakkennis: je hebt kennis van onderwijs en/of zorg .en je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Aan competenties breng je mee:

  • Inclusief denken en handelen: Als leider in een inclusieve organisatie denk en handel je inclusief. Je geeft waarderend en coachend leiding en zorgt voor een diverse en inclusieve organisatie die een afspiegeling is van Amsterdam en actief bijdraagt aan een sociaal veilig werkklimaat.. Je hebt oog voor de talenten van medewerkers en talentontwikkeling.
  • Richting geven: Je bent in staat een visie te ontwikkelen en kunt sturing geven aan strategische vraagstukken voor de stad, het sociale domein en het bestuur. Je bent in staat als opdrachtgever te opereren en prioriteiten te stellen. Als directeur kun je complexe programma’s met een maatschappelijke urgentie organiseren, uitwerken en zorg dragen voor het gewenste resultaat. Je kunt veranderingsprocessen aansturen en een organisatie systemisch laten leren.
  • Samenwerken: Je bent een verbindende persoonlijkheid die samenwerking initieert, zowel intern binnen de gemeente en de eigen directie met verschillende programma’s en stadsdelen al met de ketenpartners in de stad, in de regio en landelijk. Je hebt een uitstekend gevoel voor ambtelijk/bestuurlijke verhoudingen en processen. Je hebt een goede balans tussen interne en externe oriëntatie en kunt de organisatie positioneren in het veld. Je beschikt over een breed en relevant regionaal en landelijk netwerk, in het onderwijs of zorg domein of bent in staat dit op te bouwen.
  • Vernieuwing stimuleren: Je kunt snel inspelen op een veranderende omgeving en veranderende omstandigheden, en meebewegen. Je agendeert, organiseert en stimuleert vernieuwing. Je kunt omdenken en uitdagingen vanuit nieuwe invalshoeken benaderen. Je hebt kennis van innovatie, data en technologie.

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

De gemeente heeft een voorkeursbeleid vanaf schaal 15. Dit betekent dat voor alle functies vanaf schaal 15 bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar kandidaten met een niet-westerse migratie achtergrond.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in schaal 18 cao Gemeenten. Zie voor nadere informatie over de arbeidsvoorwaarden het uitgebreide profiel.

De procedure (sluitingsdatum: dinsdag 9 mei 2023)
Voor Gemeente Amsterdam begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe directeur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is dinsdag 9 mei 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 09/05/2023