Directeur Onderwijs, Kennis & Communicatie – De Haagse Hogeschool

Functie: Directeur Onderwijs, Kennis & Communicatie
Opdrachtgever: De Haagse Hogeschool
Solliciteren tot: 11/12/2022
Download het volledig functieprofiel

Voor De Haagse Hogeschool zoekt Chasse Executive Search:

Directeur Onderwijs, Kennis & Communicatie

Verbindend, doortastend, resultaatgericht en innovatief

De Haagse Hogeschool

Let’s change. You. Us. The world. De Haagse Hogeschool daagt studenten uit om de wereld, waarin zij leven, te veranderen en te verbeteren. Met die zoektocht zijn de medewerkers en circa 26.000 studenten van ruim 100 nationaliteiten, elke dag volop bezig.

Op 2 november 2022 heeft De Haagse Hogeschool het Instellingsplan 2023-2028 Onderzoekend leren met impact gepresenteerd. Het nieuwe strategisch plan verbindt een hoge ambitie voor onderwijskwaliteit en onderzoek met een andere manier van organiseren. Dat is nodig, zodat De Haagse sneller en efficiënter om kunnen gaan met veranderende omstandigheden.

Als internationale kennisinstelling, met een zeer diverse community, een sterke regionale inbedding en een breed palet aan faculteiten en kenniscentra is De Haagse Hogeschool in een unieke positie om bij te dragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn dan ook stevig verankerd in het onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en huisvesting.

Organisatie

Het bestuur van de hogeschool wordt gevormd door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan. De opleidingen zijn geclusterd in faculteiten onder leiding van directeuren. De hogeschoolorganisatie, het CvB en het management worden ondersteund door diensten, onder leiding van directeuren. Aan de hogeschool zijn bijna dertig lectoraten verbonden, georganiseerd in zeven thematische kenniscentra. De studenten volgen, in vier vestigingen, een bachelor, een master, post-HBO-opleiding of onderwijs voor professionals. Er werken ruim 2.300 medewerkers.

Onderwijs, Kennis & Communicatie

De Dienst Onderwijs, Kennis & Communicatie (OKC) is met vijf units breed van opzet en heeft als doel om hogeschoolbrede strategische ontwikkelingen te initiëren, te stimuleren en tot ontwikkeling te brengen. Vervolgens om die zichtbaar te maken en om de uitvoering ervan te faciliteren bij de faculteiten en de andere diensten. De dienst ondersteunt de faculteiten bij de vervulling van hun kernopdracht rond onderwijs en onderzoek, ondersteunt het College van Bestuur in de ontwikkeling van een brede instellingsstrategie als kennisinstelling. OKC draagt bij aan een sterkere positionering van De Haagse en levert voor studenten velerlei ondersteunende diensten. De dienst wil hogeschoolbrede thema’s als netwerkorganisatie en wereldburgerschap geïntegreerd uitwerken en verankeren in de lijn.

De dienst telt 137 fte, heeft een begroting van circa € 16 miljoen en wordt aangestuurd door de Directeur OKC.

De kandidaat

De Haagse Hogeschool is op zoek naar een verbindende, doortastende, resultaatgerichte en innovatieve directeur. Met ruime ervaring binnen de wereld van onderwijs en onderzoek en hart voor de student. Weet op basis van visie de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek te vertalen naar resultaat. Staat open voor en entameert onderwijsvernieuwing en weet op basis van coachend leiderschap richting en ruimte te geven aan de (positionering van de) dienst. Weet de ambities van De Haagse Hogeschool te vertalen naar én heeft oog voor de capaciteiten van de dienst. Is ten slotte een ambassadeur voor en gewaardeerd partner zowel binnen als buiten De Haagse Hogeschool en heeft oog voor (het verzilveren van) strategische kansen.

De procedure (sluitingsdatum: zondag 11 december 2022)
Voor De Haagse Hogeschool begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Directeur OKC. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is zondag 11 december 2022 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 11/12/2022