Directeur Onderwijsservices – Open Universiteit

Functie: Directeur Onderwijsservices
Opdrachtgever: Open Universiteit
Solliciteren tot: 05/04/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor de Open Universiteit zoekt Chasse Executive Search de:

Directeur Onderwijsservices

Een ervaren, verbindende en creatieve directeur met een brede én integrale blik op de samenhang tussen processen, onderwijs en onderzoek binnen de unieke context van de Open Universiteit

Open Universiteit

De Open Universiteit (OU) is een niet-traditionele, publieke universiteit met een bijzondere opdracht: het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van open academisch onderwijs.

De Open Universiteit heeft een hoogwaardig onderwijsaanbod op basis van een beproefd afstandsonderwijsmodel, voor wie niet kan (of wil) studeren aan een andere Nederlandse of Vlaamse universiteit. Voor het bachelor-onderwijs zijn er geen vooropleidingseisen en het onderwijs maakt flexibel studeren in deeltijd goed mogelijk. Het onderwijsmodel van de Open Universiteit is hiervoor de basis en staat voor activerend academisch afstandsonderwijs, met veel flexibiliteit voor studenten. De wetenschappelijke opleidingen krijgen veel waardering van studenten en experts, bijvoorbeeld in de jaarlijkse nationale studentenenquête.

De Open Universiteit heeft de wettelijke taak via onderwijskundig onderzoek bij te dragen aan de innovatie van het Nederlands hoger onderwijs. Ze heeft zich dan ook ontwikkeld tot dé expert op het gebied van leren en doceren in een door technologie verrijkte omgeving. Daarnaast wordt er onderzoek verricht op de andere wetenschapsgebieden waarop de Open Universiteit actief is. Verder vindt er interdisciplinair onderzoek plaats in het programma  Innovating for Resilience, en neemt de Open Universiteit deel aan de sectorplannen Beta en Social Sciences and Humanities. Met onderwijs en onderzoek wordt ook actief bijgedragen aan maatschappelijke vraagstukken, zowel in de regio als landelijk. Voorbeelden zijn het helpen inrichten van een instituut voor de afwikkeling van mijnschade, actieve participatie in regiodeals, en het Trustworthy AI-lab.

Instellingsplan

De ambities van de Open Universiteit staan beschreven in het Instellingsplan 2023-2027 Met open mind. Het instellingsplan bouwt daarmee voort op de stappen die de Open Universiteit de afgelopen jaren heeft gezet. Het aantal studenten is gegroeid. De score op studenttevredenheid is hoog. Het nieuwe onderwijsmodel is vastgesteld, het disciplinaire onderzoek is versterkt en er is een instellingsbreed interdisciplinair onderzoeksprogramma geformuleerd. Ook is er een begin gemaakt met een ingrijpende aanpassing van het ict-landschap. De komende jaren richt de Open Universiteit zich op het vergroten van de betekenisvolle bijdrage aan de ontwikkeling van studenten en de samenleving en op het versterken van de unieke positie in het universitair stelsel.

Organisatie

De structuur van de OU wordt gevormd door zes faculteiten, het expertisecentrum onderwijs, vijf diensten en twee afdelingen aangestuurd door het College van bestuur. De medezeggenschap bestaat uit de ondernemingsraad, de studentenraad en lokaal overleg.

Onderwijsservices: context en opgave

Onderwijsservices is een belangrijke ondersteunende dienst om de instellingsambities te helpen realiseren, zowel voor wat betreft de meer technische en logistieke kanten zoals administratie, inschrijfprocessen en tentaminering, maar ook voor het realiseren van de onderwijsvisie in optima forma.

Onderwijsservices vormt een cruciale schakel in de dagelijkse operatie van de Open Universiteit. Een positie die verder versterkt wordt door de unieke context van een niet-traditionele universiteit met een bijzondere opdracht. Onderwijsservices werkt daarbij nauw samen met alle organisatieonderdelen en niet in de laatste plaats – met het oog op de student journey als belangrijk uitgangspunt voor het strategisch onderwijsbeleid – met Academische Zaken en Marketing & Relatiebeheer.

De Open Universiteit werkt op dit moment (voorjaar 2024) aan een vertaling van het instellingsplan naar een implementatieplan. Daarin worden een aantal doelstellingen verder geactualiseerd en aangescherpt, ook voor onderwijsservices. De student staat bij de Open Universiteit in alles centraal. Er wordt gestreefd naar maximale flexibiliteit en toegankelijkheid voor diverse doelgroepen. De Open Universiteit werkt in toenemende mate samen met andere instellingen voor hoger onderwijs. De processen en dus ook de organisatie moet daar optimaal bij aan blijven sluiten. Samen met de medewerkers van Onderwijsservices, met andere leidinggevenden en belanghebbenden, en waar gewenst in samenspraak met studenten, zal de nieuwe directeur zorgdragen voor een optimale organisatie ook in de toekomst, om de ambities voor de komende jaren te kunnen realiseren.  Daarbij zal veel over de grenzen van organisatie-eenheden samengewerkt worden, uiteraard ook met de faculteiten.

De nieuwe Directeur Onderwijsservices heeft – vanuit de ambities van het instellingsplan van de Open Universiteit – daarom een duidelijke visie op (het realiseren van) ketensamenwerking in onderwijsprocessen. En weet deze visie samenhangend te verbinden naar de bredere organisatie én realistisch te vertalen naar de mogelijkheden van Onderwijsservices. Belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat de onderwijsprocessen – die het hart van de ‘machinerie’ van de Open Universiteit vormen – door blijven lopen: changing the business én running the business waarbij dat laatste nooit in gevaar mag komen.

Samenhang met andere vacatures

Vanwege natuurlijk verloop door onder andere pensionering, maar ook het inrichten van een nieuwe functie gelet op de ambities van de Open Universiteit wordt – vrijwel – gelijktijdig door de Open Universiteit geworven voor zowel de Directeur Onderwijsservices als de (nieuwe functie) Universiteitssecretaris en de Chief Information Officer (CIO). Met het oog op de implementatie van het instellingsplan leveren de nieuwe collega’s een grote bijdrage aan het toekomstige succes van de Open Universiteit. Dit vraagt om nieuwe collega’s die als teamspeler vanuit het bredere belang de vertaalslag maken wat dit betekent voor de eigen portefeuille en/of dienst en de samenhang met de andere organisatieonderdelen.

De kandidaat

Voor de Open Universiteit zoekt Chasse Executive Search de nieuwe Directeur Onderwijsservices: een ervaren, verbindende en creatieve directeur met een brede én integrale blik op de samenhang tussen processen, onderwijs en onderzoek binnen de unieke context van de Open Universiteit

Je voldoet daarom aan de volgende functie-eisen:

 • Universitair werk- en denkniveau. Beschikt over een relevante afgeronde academische studie, bijvoorbeeld bedrijfskundig.
 • Kennis van en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, digitalisering/data-analyse en (onderwijs-)processen relevant voor c.q. vergelijkbaar met de (bijzondere) context van de Open Universiteit. Deze kennis en ervaring is opgedaan binnen het hoger onderwijs.
 • Ervaring met en gevoel voor dienstverlening waarbij de student en leven lang ontwikkelen centraal staan.
 • Kennis en ervaring met het werken in een complexe bestuurlijke omgeving met een diversiteit aan stakeholders.
 • Relevante werkervaring als leidinggevende aan professionals op een coachende en verbindende wijze.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.

En je herkent jezelf in de volgende competenties:

 • In staat om vanuit een gedeelde visie heldere kaders te stellen, koers te bepalen en (richtinggevende) keuzes te maken.
 • Is organisatiesensitief, van nature verbindend en een teamspeler met visie en een integrale blik
 • Beschikt over bewezen organisatorische kwaliteiten en adviesvaardigheden. Is in staat gelijktijdig te schakelen op verschillende niveaus, en verbinding te brengen tussen beleid (strategie) en uitvoering.
 • Beschikt over meerdere leiderschapsstijlen: inclusief, inspirerend, coachend, sturend, faciliterend, ontwikkelings- en resultaatgericht.
 • Goed ontwikkeld strategisch, analytisch en conceptueel vermogen.
 • Benaderbaar, informeel en communicatief sterk.
 • Schakelt makkelijk van visie tot en met operatie en weer terug.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 5 april 2024)
Voor de Open Universiteit begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe directeur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 5 april 2024 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 05/04/2024