Directeur Sociaal Domein – Gemeente Breda

Functie: Directeur Sociaal Domein
Opdrachtgever: Gemeente Breda
Solliciteren tot: 05/01/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor de Gemeente Breda zoekt Chasse Executive Search de:

Directeur Sociaal Domein

Een ervaren directeur met kennis van het sociaal domein. Resultaatgericht, richtinggevend én verbindend.

Breda wil een groene, grenzeloze en gastvrije stad zijn. Dit willen we steeds versterken. Het een kan niet zonder het ander; Breda brengt het samen. Samen met de stad hebben we dit opgeschreven in het Verhaal van Breda en de Omgevingsvisie 2040. Voor de komende jaren is daarbij het Bestuursakkoord 2022-2026 leidend. Onder de titel Dichtbij doen, samen sterk vooruit zijn de plannen voor Breda uitgewerkt.

Om dit alles mogelijk te maken werken 3000 collega’s samen met de partners in de stad en dorpen aan een groen, grenzeloos en gastvrij Breda. Onze collega’s werken bij de Gemeente Breda, omdat ze het verschil willen maken voor Breda, haar inwoners, ondernemers, studenten en bezoekers.

Werken vanuit drie domeinen

De gemeentelijke organisatie is georganiseerd in drie domeinen die zich samen inzetten om de stad te blijven verbeteren: het Ruimtelijk Economische Domein (RED), het Sociaal Economische Domein (SED) en Bedrijfsvoering & Dienstverlening. Ieder domein wordt geleid door een directeur. Samen met en onder voorzitterschap van de Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur vormen de drie directeuren het leiderschap van de gemeentelijke organisatie.

Directeur Sociaal Domein

In het Sociaal Economisch Domein is de inwoner aan zet. Wij investeren in eigenaarschap en zelfredzaamheid van inwoners, omdat wij geloven dat mensen uiteindelijk dan het gelukkigst zijn. Wij willen preventief werken en daarom investeren wij in betrokken sociale verbanden en maatschappelijke organisaties. Wij zorgen voor het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven. Samen werken we aan goede gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, financiële hulp en specialistische hulp.

Als Directeur Sociaal Domein ben je – samen met het managementteam van het Sociaal Economisch Domein (MT SED) – verantwoordelijk voor het leiden en vormgeven van een toekomstgericht sociaal domein, met focus op Participatie, Maatschappelijke Ondersteuning (MO), Jeugd, Sociaal Beleid en Werk. Belangrijke opgave daarbij is het effectiever, meer beheersbaar en meer betaalbaar maken van de lokaal georganiseerde zorg en de samenwerking over de teams.

Samen met de andere twee concerndirecteuren en de gemeentesecretaris vorm je de concerndirectie. Samen geven jullie vorm aan de organisatie en zorgen jullie voor een open sfeer en cultuur waarbij positief-kritisch meedenken en elkaar aanspreken de norm is gericht op samen verbeteren. Dit doe je vanuit vertrouwen in de medewerkers (met ruimte voor initiatief), creativiteit en ondernemingszin stimulerend. Jullie vullen elkaar aan als team, opereren verbindend tussen bestuur en organisatie, vanuit een voorbeeldfunctie doe je dit integraal en met een concernbrede directie-identificatie. Dit betekent ook dat in de toekomst wijzigingen in de portefeuilleverdeling mogelijk zijn.

Het streven is om een evenwichtige eenheid te creëren binnen het MT SED, waarbij coaching van leidinggevenden, sturing met oog voor de menselijke maat, en focus op hoofdzaken boven bijzaken een centrale rol spelen. Daarnaast dien je verbinding te maken in de volle breedte van het sociale domein.

Je besteedt je tijd evenredig aan organisatiebrede vraagstukken, coaching van MT SED, en praktische taken zoals het oplossen van problemen en het voortstuwen van specifieke opdrachten. Optimisme en het behouden van eigen autonomie zijn hierbij van groot belang. Belangrijk is het om gezamenlijk belang en visie van de organisatie voorop te stellen, waarbij data wordt ingezet om toekomstige ontwikkelingen te voorspellen en werkzaamheden voor te bereiden.

Je vertaalt strategische concerndoelen naar de organisatie. Integraal samenwerken, team- en domeinoverstijgend is een logisch gevolg van opgavegericht werken. Daarbij maak je mensen bewust van het belang om ook integraal samen te werken met collega’s die ondersteunen in bedrijfsvoeringsprocessen, zodat tijdige signalering en bijsturing mogelijk is

De kandidaat

Voor de Gemeente Breda is Chasse Executive Search op zoek naar een directeur die duidelijk vorm en richting geeft aan de toekomst van het sociaal domein binnen de gemeente Breda. Een besluitvaardig en omgevingssensitief boegbeeld dat inspirerend leidinggeeft aan het Sociaal Economisch Domein, de verbinding legt binnen én buiten de gemeentelijke organisatie en een gewaardeerd en realistisch adviseur is van het College van B&W op het gebied van het sociaal domein. Kortom: een ervaren directeur met kennis van het sociaal domein. Resultaatgericht, richtinggevend én verbindend. 

Daarom herkent de ideale kandidaat zich in de volgende functie-eisen en persoonlijke kenmerken: als Directeur Sociaal Domein wordt van je verwacht dat je een teamspeler bent met een goed gevoel voor humor, die kan relativeren en bereid is los te laten waar nodig, en samen te werken waar gewenst en te sturen waar nodig. Je bent transparant over uitdagingen, hebt affiniteit met het sociale veld, reflecteert op beslissingen, waardeert het wikken en wegen, en hebt oog voor mensen en diverse belangen.

Het vermogen om vragen te stellen, het geheel te overzien en oog te hebben voor beleid én uitvoering maken jou de ideale kandidaat voor deze uitdagende directeursfunctie. Je persoonlijkheid kenmerkt zich door besluitvaardigheid te waarborgen, terwijl je dicht bij de mens blijft. Creativiteit, teamontwikkeling binnen de directie, en het faciliteren van besluitvorming in het managementteam zijn essentiële aspecten van jouw rol.

Je hebt een academisch werk- en denkniveau, werkzaam in en kennis van het sociaal domein en ervaring op directie- of vergelijkbaar niveau, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je hebt een brede affiniteit met de overige domeinen en je bent bekend met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische beleidsontwikkeling. Tenslotte ben je ervaren in digitale transformatie van dienstverlening en met de rol van ambtelijk opdrachtgever in een matrixorganisatie.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonlijke kenmerken:

  • Omgevingssensitief en empathisch. Politiek sensitief.
  • Teamspeler.
  • Duidelijk beeld op de toekomst van het sociaal domein en hoe daar te komen.
  • Resultaatgericht en besluitvaardig.
  • Oog voor de uitvoering en de samenhang tussen beleid en uitvoering.
  • Open en toegankelijk, verbindend en communicatief sterk
  • Toegewijd aan en passie voor de publieke zaak in het algemeen en het sociaal domein in het bijzonder.
  • Netwerker en extern gericht.
  • Integer, oprecht en bewust van het algemeen belang.

Bijzonderheden

Een referentieonderzoek door Chasse Executive Search en een risico-profielgesprek door een extern bureau maken deel uit van deze procedure. Tevens is een verzwaarde VOG-aanvraag van toepassing.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden volgen de cao gemeenten. De functie is ingedeeld in schaal 17.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 5 januari 2024)
Voor Gemeente Breda begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Directeur Sociaal Domein. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 5 januari 2024 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 05/01/2024