Directeur Stadsontwikkeling – Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Functie: Directeur Stadsontwikkeling
Opdrachtgever: Gemeente 's-Hertogenbosch
Solliciteren tot: 22/03/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor Gemeente ‘s-Hertogenbosch zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Directeur Stadsontwikkeling

Een ervaren, verbindende en mensgerichte directeur met kennis van Stadsontwikkeling, een integrale blik, gevoel voor organisatieontwikkeling en hart voor ‘s-Hertogenbosch.

Met bijna 160.000 inwoners is ’s-Hertogenbosch de dynamische hoofdstad van de provincie Noord-Brabant. Een gemeente waar mensen zich thuis voelen. Geliefd om haar gezichtsbepalende cultuurhistorie en Bourgondische levendigheid. Of het nu gaat om de positie als bestuurlijk centrum, de combinatie van historische binnenstad en moderne bedrijvigheid of de vitale wijken en authentieke dorpen, de Bosschenaar is trots op de gemeente. Ook de vele grote en kleine evenementen en het unieke Oeteldonkse carnaval dragen bij aan dit gevoel. Een gemeente met een sterke identiteit. Een ontmoetings- en netwerkstad bij uitstek.

Stadsontwikkeling

De Directeur Stadsontwikkeling is verantwoordelijk voor de sector Stadsontwikkeling en is lid van het zes hoofdige GMT. Daarnaast is de directeur adviseur en sparringpartner van de portefeuillehouders in het College van B&W alsmede aanspreekpunt voor stakeholders in de gemeente, de regio Noord-Oost-Brabant en de Provincie Noord-Brabant.

De sector Stadsontwikkeling houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van het beleid op het gebied van economie, wonen, ruimte, grondbedrijf, mobiliteit, leefomgeving en erfgoed. Het is een dynamische sector met ruim 300 gemotiveerde en gedreven medewerkers, die trots op hun werk en de stad zijn. Er is een hands-on cultuur, er wordt gedacht en gehandeld vanuit kansen. Ondernemerschap staat hoog in het vaandel, een sector die veel bijdraagt aan de totstandkoming van aansprekende plannen in ’s-Hertogenbosch.

De opgaven waar Stadsontwikkeling een forse bijdrage aan levert zijn uiteenlopend en divers. Van onder andere woningproductie, de impact van de energietransitie, mobiliteitsaanpak brede binnenstad, waterveiligheid en vergroening tot de Omgevingsvisie en toegankelijk maken van erfgoed.

Stadsontwikkeling richt zich zowel op zeer concrete en tastbare werkzaamheden tot langjarige projecten die het aangezicht van de stad veranderen. Een belangrijk project in het kader van dat laatste is de ontwikkeling van de Bossche Spoorzone. De Bossche Spoorzone voegt nieuw elan toe aan de bestaande binnenstad. Het is een veelkleurig gebied. Cultuur en historie, vervoersknooppunt en natuur, aanwezigheid van jonge mensen en nieuwe werkgelegenheid zie je hier terug. Maar ook is de spoorzone een innovatie lab voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch zelf. Ontwikkelen, toepassen en echt beleven zijn termen die hier goed passen. En dit alles zo duurzaam mogelijk. We willen graag door met de verdere ontwikkeling en zetten daarom een volgende stap door de Spoorzone én de historische binnenstad samen te laten gaan tot één bruisend stedelijk gebied van Den Bosch: de Brede Binnenstad.

De kandidaat

Voor de Gemeente ’s-Hertogenbosch  is Chasse Executive Search op zoek naar een directeur die duidelijk vorm en richting geeft aan de stadsontwikkeling van ’s-Hertogenbosch, nu en voor de langere termijn. Een besluitvaardig en omgevingssensitief boegbeeld dat mensgericht en inspirerend leidinggeeft aan de sector Stadsontwikkeling, samen met de collega’s in het Gemeentelijk Managementteam en met integrale blik leiding geeft aan de organisatie, de verbinding legt binnen én buiten en een gewaardeerd en realistisch adviseur is van het College van B&W op het gebied van Stadsontwikkeling. Kortom: een ervaren, verbindende en mensgerichte directeur met kennis van Stadsontwikkeling, een integrale blik, gevoel voor organisatieontwikkeling en hart voor ‘s-Hertogenbosch.

Je voldoet daarom aan de volgende functie-eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis van en ervaring met vraagstukken op het gebied van Stadsontwikkeling, waaronder het aansturen en realiseren van complexe gebiedsontwikkeling en het onderhandelen met – landelijk opererende – vastgoedpartijen.
 • Ruime managementervaring op strategisch niveau in een politiek-bestuurlijke omgeving. Beschikt over een goede ‘politiek-strategische antenne’.
 • Ervaring binnen een grote (uitvoerende) overheidsorganisatie in of rondom de gemeentelijke overheid (100.000+- of G4-gemeente).
 • Ervaring met en een visie op organisatieontwikkeling en cultuur- en leiderschapsverandering.
 • Ervaring in het op coachende en verbindende wijze leidinggeven aan hoogopgeleide professionals.
 • Beschikt over een voor deze positie relevant regionaal en landelijk netwerk of is in staat dit in korte tijd op te bouwen.

En je herkent je in het volgende persoonlijkheidsprofiel:

 • Een brede blik op het geheel aan opgaven waar een stad als ‘s-Hertogenbosch voor staat. Blijft oog houden voor de ‘lange lijnen’ én de dagelijkse actualiteit.
 • Beschikt over meerdere leiderschapsstijlen: inclusief, inspirerend, coachend, sturend, faciliterend, ontwikkelings- en resultaatgericht.
 • In staat om vanuit een gedeelde visie heldere kaders te stellen, koers te bepalen en (richtinggevende) keuzes te maken.
 • Politiek-bestuurlijk sensitief en in staat om ‘tegengas’ te geven en bestuurlijke ambities realistisch te vertalen naar de organisatie en vice versa. Durft normerend te zijn, zowel qua ambities als qua capaciteiten.
 • Teamspeler met visie en een integrale blik.
 • Voelt zich thuis en verbonden met ’s-Hertogenbosch.
 • Benaderbaar, informeel en communicatief sterk.

Gelet op de langjarige ambities van ‘s-Hertogenbosch wordt nadrukkelijk gezocht naar kandidaten die zich minimaal 5 jaar aan ‘s-Hertogenbosch willen binden. 

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 22 maart 2024)
Voor Gemeente ‘s-Hertogenbosch begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe directeur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 22 maart 2024 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 22/03/2024