Directeur SWE – De Haagse Hogeschool

Functie: Directeur Faculteit Sociaal Werk & Educatie
Opdrachtgever: De Haagse Hogeschool
Solliciteren tot: 11/04/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor De Haagse Hogeschool zoekt Chasse Executive Search:

Directeur Faculteit Sociaal Werk & Educatie

De Haagse Hogeschool

Let’s change. You. Us. The world. Dat is de uitnodiging van De Haagse Hogeschool aan iedereen. De Haagse Hogeschool zet haar studenten in hun kracht om de wereld, waarin zij leven, te veranderen en te verbeteren. Maar dat lukt alleen door het samen te doen, zelf te groeien en zo mee te veranderen. Want wie betrokken is bij de uitdagingen in de wereld waarin we leven en daarin kritisch rondkijkt en vooruitkijkt, weet dat we nieuwe antwoorden nodig hebben. Die vinden we sneller als we continu elkaars inzichten, vaardigheden en technieken delen en leren toepassen.

De Haagse Hogeschool tekent ervoor dat studenten, docenten en partners zich samen ontwikkelen tot wereldburgers. Grenzeloos denkende mensen, die stevig in hun schoenen staan en zo uit eigen overtuiging de wereld tegemoet treden. Realiserend dat de eigen vakkundige inzet het verschil maakt en samenwerken leidt tot het ontwikkelen en toepassen van creatieve oplossingen. Met die zoektocht zijn de docenten, partners en de 26.000 studenten van bijna 120 nationaliteiten elke dag volop bezig. Dat zie je terug in bijvoorbeeld de actuele curricula, de zeven onderzoeksthema’s en in internationale samenwerking. De Haagse Hogeschool biedt meer dan 100 opleidingen verdeeld over vestigingen in Den Haag, Delft en Zoetermeer.

Faculteit Sociaal Werk & Educatie

De opleidingen van de faculteit SWE zijn voortdurend bezig de onderwijskwaliteit te verbeteren en te borgen. Student- en medewerkerstevredenheid staan hoog op de agenda. Het verlagen van (ervaren) werkdruk en het verhogen van werkplezier zijn belangrijke thema’s. Binnen de faculteit heerst een cultuur waarin een hoge mate van betrokkenheid en onafhankelijk kritisch denken de boventoon voeren.

In de rol van faculteitsdirecteur werk je samen met een gedreven en positief team van drie opleidingsmanagers, die binnen hun eigen opleiding met de docententeams, de studenten uitdagen hun talenten te ontwikkelen en een startbekwame professional te worden voor het sociale domein. De opleidingen worden ondersteund door het faculteitsbureau,  dat wordt aangestuurd door de manager faculteitsbureau. De managers vormen – onder leiding van de directeur – het managementteam van de faculteit.

De opleiding Social Work heeft onlangs het 5 jarig bestaan gevierd en kent een voltijd, duaal en deeltijd variant. Pedagogiek heeft een grote en (al 4 jaar) groeiende voltijdvariant. De PABO heeft een voltijd en deeltijd variant en heeft tevens een succesvol zij-instroomtraject.De opleidingen kennen een grote maatschappelijke relevantie. De faculteit beschikt over goede en bestaande contacten met het beroepenveld voor afstemming tussen onderwijs en beroep. De verbinding tussen onderwijs en onderzoek is belangrijk en wordt ondersteunt door de hogeschool. Aan de faculteit zijn de volgende lectoraten verbonden met een boeiende onderzoeksopdracht: Inclusive Education, Wereldburgerschap, Urban Ageing en Jeugdhulp in Transformatie.

De opgave

De belangrijkste opgave voor de komende jaren is de verdere implementatie van het nieuwe instellingsplan te realiseren. De ontwikkeling van de faculteit Sociaal Werk & Educatie naar een lerende, co-creërende en professionele organisatie waarin de student centraal staat en de praktijk leidend is, vormt daarin één van de speerpunten. Waarin veel aandacht is voor de bijdrage die onze kennisinstelling kan leveren aan vraagstukken als lerarentekort en krapte in de zorg. Docenten en ondersteunende collega’s werken meer en meer in zelfverantwoordelijke teams om de studenten in een hybride leeromgeving op te leiden tot oplossingsgerichte startbekwame professionals. De faculteit zet in op actieve, wendbare en weerbare studenten en op interactie tussen student, werkveld en maatschappij.

Wat ga je precies doen?

Je geeft invulling aan de vier strategische thema’s: kwaliteit van onderwijs en onderzoek, co-creatie met het werkveld, bijdrage duurzame rechtvaardige wereld en een inclusieve community en draagt dit ook uit. Je bent de gesprekspartner en onderwijskundig leider voor het managementteam, de lectoren en de faculteitsraad van de faculteit SWE. De medewerkers en studenten binnen de faculteit weet jij mee te nemen en uit te dagen te participeren. Als faculteitsdirecteur heb je een duidelijke faculteitoverstijgende, hogeschoolbrede verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en implementatie van de visie, de strategie en het beleid zoals verwoord in het instellingsplan van de hogeschool. Je werkt in lijn met het instellingsplan onder andere aan belangrijke strategische thema’s zoals flexibilisering van het onderwijs, Leven Lang Ontwikkelen en inclusie. Vanuit die verantwoordelijkheid heb je regelmatig overleg met collega faculteits- en dienstdirecteuren over het hogeschoolbeleid. Je legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

De faculteitsdirecteur is het boegbeeld van de faculteit en vertegenwoordigt de hogeschool in zowel interne als externe (strategische) overleggen. Je bouwt voort op bestaande netwerken en gaat nieuwe strategische allianties met partners in de omgeving aan. Op het gebied van onderzoek levert de faculteitsdirecteur een bijdrage aan de onderzoeksagenda, treedt als sparringpartner op van de lectoren, kenniscentra en externe stakeholders en zorgt voor samenhang in de onderzoeksprogrammering.

De kandidaat

Ben jij de inspirerende directeur met een daadkrachtige instelling, maar ook degene die verbinding kan creëren onder en met de medewerkers? Weet jij richting te geven aan de ambities genoemd in het nieuwe instellingsplan waarbij de waarden curious, connecting en caring leidend zijn?  Weet jij de faculteit toekomstbestendig te houden zodat medewerkers en beroepenveld de flexibilisering in het onderwijs in het kader van Leven Lang Ontwikkelen verder vorm kunnen geven?

Ben jij de directeur met gedegen kennis van onderwijs- en bedrijfsprocessen binnen het hoger beroepsonderwijs en durf jij verantwoordelijkheid te nemen voor de verdere ontwikkeling van de faculteit? Je bent toegankelijk en zichtbaar, samenwerkingsgericht en kunt de koers uitstippelen en vasthouden in een veranderende omgeving. Ook verwachten we verbindend en inspirerend leiderschap dat gericht is op ruimte laten daar waar het kan en sturing geven daar waar het nodig is.

Voldoe je daarnaast aan onderstaande functie-eisen? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie voor deze vacature.

  • Je hebt een afgeronde opleiding op master niveau;
  • Je bent in staat om verbinding te leggen tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld;
  • Je hebt ervaring in verandertrajecten en het sturen op innovaties in het onderwijs;
  • Je bent digitaal vaardig en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit vlak;
  • Je bent maatschappelijk betrokken, je beschikt over een relevant netwerk en je hebt een grote drive om een bijdrage te leveren aan relevante maatschappelijke thema’s;
  • Je bent je bewust van de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke context van de opleidingen PABO, Social Work en Pedagogiek;
  • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. Beheersing van zowel het Nederlands als het Engels op professioneel niveau.

De Haagse Hogeschool staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Nadrukkelijk worden kandidaten uitgenodigd te solliciteren die door hun achtergrond en ervaring de diversiteit binnen De Haagse Hogeschool versterken.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in loonschaal 15 cao-hbo.

De procedure (sluitingsdatum: dinsdag 11 april 2023)
Voor De Haagse Hogeschool begeleiden Ferdi de Lange en Marrit Smit van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe directeur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is dinsdag 11 april 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 11/04/2023