Divisiemanager Rijvaardigheid – CBR

Functie: Divisiemanager Rijvaardigheid
Opdrachtgever: CBR
Solliciteren tot: 16/02/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor het CBR zoekt Chasse Executive search de nieuwe:

Divisiemanager Rijvaardigheid
Eindverantwoordelijk voor de grootste divisie, lid MT CBR

 Inspirerend, resultaatgericht, strategisch en innovatief denker; lid Management Team

Het CBR
Het beoordelen van de rijvaardigheid en de medische geschiktheid van bestuurders, en van de vakbekwaamheid van professionals in de sector transport en logistiek: dat is de maatschappelijke taak die het CBR uitvoert in opdracht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zo stimuleert het CBR de mobiliteit van de individuele burger en levert het een significante bijdrage aan de verkeersveiligheid in Nederland van vandaag en morgen. Daarbij streeft het naar een vlotte, klantvriendelijke en professionele dienstverlening. Ook werkt het CBR voortdurend aan de verbetering en vernieuwing van zijn processen en producten, om de samenleving het best mogelijke product te bieden tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Zo wil het CBR hét verkeersinstituut voor mens, mobiliteit en veiligheid zijn.

Het CBR is een landelijke organisatie met een hoofdkantoor in Rijswijk en 54 examenlocaties in het land. Het voert zijn opdracht uit met het leveren van meer dan 1,7 miljoen examens en toetsen per jaar, bijna 800.000 beoordelingen van de medische rijgeschiktheid, ruim 12.000 onderzoeken naar de rijgeschiktheid of rijvaardigheid, en het opleggen van ruim 10.000 cursussen na een mededeling van de politie (alcohol, drugs of gevaarlijk rijgedrag). Jaarlijks  worden meer dan een miljoen theorie-examens afgenomen en ruim 750.000 praktijkexamens.

Eind 2021 is de strategische koers 2026 gepubliceerd. Kern daarvan is dat het CBR de transitie wil maken van uitvoerder naar publieke dienstverlener. De behoeftes en wensen van de klanten zijn het uitgangspunt bij het inrichten van de dienstverlening. Samen met het ministerie en andere stakeholders zijn stappen gezet die richting de toekomst impact gaan hebben op de dienstverlening: de stelseloptimalisatie rijgeschiktheid en de implementatie van het advies Roemer met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit van de rijschoolbranche.

De Divisie Rijvaardigheid is beeldbepalend voor het CBR. In deze divisie zijn alle examinatoren werkzaam en worden opleidingen verzorgd. Iedereen ‘vindt er iets van’, de publieke opinie over het CBR wordt grotendeels door deze divisie gevoed.

De Divisiemanager Rijvaardigheid is verantwoordelijk voor het aansturen van dit cruciale bedrijfsonderdeel. Hij/zij speelt een belangrijke rol in het vormgeven, aansturen en optimaliseren van de (verander)processen bij Rijvaardigheid en binnen het CBR als geheel. Bij dit onderdeel werken bijna 700 bevlogen medewerkers, velen met een lang dienstverband. De Divisiemanager maakt deel uit van het Management Team van het CBR en draagt bij aan het totale strategische organisatiebeleid en dit beleid vertalen naar concrete doelstellingen voor de eigen divisie.

De standplaats voor deze functie is grotendeels Arnhem. De divisiemanager is verantwoordelijk voor een landelijk gevestigde organisatie. De divisiemanager is bereid om  moeten zijn om met regelmaat door het land te reizen voor werk- en locatiebezoeken en werkoverleg. Wekelijks is de Divisiemanager Rijvaardigheid in ieder geval in Rijswijk voor vergaderingen. Ook is hij/zij frequent op de locatie in Leusden.

Een woonplaats centraal in Nederland is daarom de beste uitvalsbasis.

De functie Divisiemanager Rijvaardigheid is een zeer bepalende positie binnen het CBR. De kernactiviteiten van het CBR worden grotendeels binnen deze divisie uitgevoerd. De positie is interessant voor een zeer ervaren strategisch leider die ervaring heeft met het richting geven aan grote veranderingsprocessen en met het leiden van grote teams van professionals.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 16 februari 2024)
Namens het CBR begeleidt Monique de Vos van Chasse Executive Search deze procedure. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 16 februari 2024 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 16/02/2024