Drie leden Raad van Toezicht – Samenwerkingsverband VO Delflanden

Functie: Drie leden Raad van Toezicht
Opdrachtgever: Samenwerkingsverband VO Delflanden
Solliciteren tot: 24/05/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor Samenwerkingsverband VO Delflanden zoekt Chasse Executive Search drie leden van de Raad van Toezicht:

Lid Raad van Toezicht
Profiel Passend Onderwijs

Lid Raad van Toezicht
Profiel Zorg & Sociaal Domein 

Lid Raad van Toezicht
Profiel Financiën

Samenwerkingsverband VO Delflanden
Het SWV VO Delflanden is een stichting met 8 schoolbesturen en 17 schoollocaties en omvat de gemeenten Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Met elkaar biedt het SWV VO Delflanden aan ongeveer 9100 jongeren passend onderwijs.

Raad van toezicht
Het samenwerkingsverband heeft recent besloten om het bestuursmodel te wijzigen naar een raad van toezichtmodel dat geheel uit onafhankelijke leden bestaat.
De schoolbesturen maken vanaf het schooljaar 2024-2025 niet langer deel uit van de raad van toezicht maar vormen samen de raad van aangeslotenen. Het bestuur is in handen van de directeur-bestuurder die, in nauw overleg met de raad van aangeslotenen, de koers van het samenwerkingsverband uitzet en verantwoordelijk is voor de dagelijkse uitvoering van het ondersteuningsplan, in samenspraak met het directieberaad (het beraad waarin schooldirecteuren participeren).

De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en hebben geen binding met de schoolbesturen van het samenwerkingsverband.
Van de nieuwe leden wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met de werkzaamheden van het samenwerkingsverband zoals dat hierboven is beschreven. Het nieuwe governancemodel zal met ingang van het schooljaar 2024/2025 vorm moeten krijgen in de praktijk.

De raad van toezicht streeft naar een brede samenstelling, waardoor deskundigheid op het gebied van voorzitten, werkgeverschap, financiën, passend onderwijs en/of governance in voldoende mate aanwezig en geborgd is. De RvT dient pluriform te zijn samengesteld.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 24 mei 2024)
Voor Samenwerkingsverband VO Delflanden begeleidt Marrit Smit van Chasse Executive Search de (samenhangende) zoektocht naar de nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 24 mei 2024 via info@chassesearch.nl.

Bij de sollicitatie graag aangeven naar welk profiel de voorkeur uitgaat. 

Op de sollicitatie is het privacy statement van Chasse van toepassing. Meer informatie over het privacy statement leest u hier.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 24/05/2024