Faculteitsdirecteur TST – Tilburg University

Functie: Faculteitsdirecteur Tilburg School of Catholic Theology
Opdrachtgever: Tilburg University
Solliciteren tot: 17/11/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Tilburg University zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Faculteitsdirecteur van de Tilburg School of Catholic Theology

Tilburg University is science-driven en student-centered en streeft ernaar jonge mensen op te leiden tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, klaar om de samenleving naar een nieuw tijdperk te leiden. Het onderzoek moet herkenbaar zijn vanwege de kwaliteit, integriteit en impact op de samenleving. Voortdurend wordt gezocht naar nieuwe kennis en inzichten bij het bestuderen van mens en maatschappij.

De universiteit is verbonden met de samenleving, met andere disciplines en andere culturen. Variëteit en leren van andere perspectieven en disciplines wordt omarmd.
De universiteit stimuleert onderzoekers en studenten om waar mogelijk de verbinding te zoeken. Er wordt samengewerkt met partners in regionaal, nationaal en internationaal verband. Onder het motto ‘Brede Welvaart’ wordt de komende jaren ingezet op drie interdisciplinaire onderzoeksthema’s: de duurzaamheidstransitie, tegengaan van ongelijkheid, en welzijn en gezondheid.

Tilburg University heeft ruim 23.000 studenten (waarvan bijna 4.000 internationaal en inclusief TIAS) en biedt 73 bachelor en masterstudies waarvan 35 Engelstalig. De universiteit telt 2.800 medewerkers (waarvan 56% wetenschappelijk) en heeft een jaarlijkse begroting van bijna € 300 miljoen.

Tilburg School of Catholic Theology

Tilburg School of Catholic Theology (TST) is één van de vijf faculteiten van de Tilburg University. In de vijf faculteiten en een business school (TIAS School for Business and Society) zijn de primaire processen van onderzoek, onderwijs en impact belegd.

Het motto van de Tilburg School of Catholic Theology (TST) is ‘geloof geeft te denken’. Hoewel geloof en religie in onze samenleving niet langer vanzelfsprekend zijn, blijven ze een relevante maatschappelijke factor, zowel op Europees als mondiaal niveau. Op individueel vlak blijven voor veel mensen spiritualiteit en geloof van levensbelang. De studie theologie is breed en diepgravend en vormt mensen zowel persoonlijk als academisch.

De missie van de Tilburg School of Catholic Theology is het verzorgen van academisch-theologisch onderzoek van en onderwijs over het christendom en religie in brede zin. Dat doet zij vanuit een open katholiek perspectief, in aansluiting op de kernwaarden van Tilburg University, en gericht op de universiteit, de samenleving en de kerk.

De TST wil in het hart van deze snijvlakken een rol spelen en strategieën ontvouwen om haar toebehoren tot elk van deze gebieden tot een vruchtbare kruisbestuiving te brengen.

Faculteitsdirecteur

Het Faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van het onderzoek en onderwijs binnen de School en voor de werking van de School. De faculteitsdirecteur is lid van het Faculteitsbestuur en geeft tevens leiding aan het Faculteitsbureau (de medewerkers op het gebied van de bedrijfsvoering). De bedrijfsvoeringprocessen van de TST worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de faculteitsdirecteur in samenwerking met de divisies Academic Services, Finance & Control, Marketing & Communication, Human Resources, Library & IT Services en Facility Services. De TST beschouwt de medewerkers van de diverse teams uit deze divisies als onderdeel van de faculteit, ook al werken ze hiërarchisch bij de divisies. De TST sluit  aan bij de standaardprocessen van de dienstverlening en stemt de dienstverlening vanuit de divisies af op de behoefte van de faculteit.

De leidinggevenden van de teams hebben een sterke adviserende rol binnen de faculteit en dit met name voor de leden van het Faculteitsbestuur in de kerndomeinen van onderwijs, onderzoek en personeelsbeleid. Zij bereiden onder andere jaarlijks de bestuursagenda voor in relatie tot het strategisch plan en de meerjarenbegroting

De faculteitsdirecteur van TST maakt deel uit van zowel het overleg van de faculteitsdirecteuren als het overleg van de directeuren van University Services en de faculteitsdirecteuren.

De kandidaat

De nieuwe faculteitsdirecteur levert – vanuit de integrale verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de faculteit – een belangrijke bijdrage aan de strategische doelen van de faculteit. De faculteit kent een kleine schaal binnen een bijzondere context. De instroom van studenten is stabiel doch – in vergelijking met andere faculteiten – beperkt in aantal. Dit vraagt met name op de thema’s financiën en human resources de nodige aandacht ook met het oog op de verdere professionalisering van de faculteit.

Met ingang van het strategisch beleidsplan is een organisatorische vernieuwing doorgevoerd en is het faculteitsbestuur gestart waarbij zowel de decaan als de vice-decanen begin 2023 nieuw aangetreden zijn. Gelet op de benoemingstermijnen die gelden voor de decaan en de vice-decanen vormt – gelijk andere faculteiten – de faculteitsdirecteur de continuïteitsfactor binnen het faculteitsbestuur. Nadrukkelijk wordt daarom gezocht naar een faculteitsdirecteur die meebouwt aan de verdere toekomst van en zich voor langere tijd verbindt aan de faculteit. Daarbij is de faculteitsdirecteur cultuurdrager van de waarden van Tilburg University: Curious, Caring, Connected & Courageous.

De functie-eisen zijn als volgt. De gezochte kandidaat:

 • Beschikt over een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur bedrijfseconomisch.
 • Is een ervaren professional op het brede domein van de bedrijfsvoering, met name op het gebied van financiën, human resources en organisatieontwikkeling.
 • Heeft nadrukkelijk affiniteit met de wereld van onderwijs en onderzoek en de context van de Tilburg School of Catholic Theology: kan zich daarom goed bewegen in de wereld van universiteit, kerk en maatschappij. Met oog voor de noden van het onderwijs en onderzoek en wat dit vraagt van bedrijfsvoering in de ondersteuning hiervan.
 • Deed in eerdere functies ervaring op relevant voor het leidinggeven aan hoogopgeleide professionals op een coachende en verbindende wijze gericht op het stimuleren van groei en ontwikkeling als persoon en professional.
 • Heeft kennis en ervaring relevant voor het succesvol opereren in een kleinschalige faculteit binnen een grote, complexe en ‘gelaagde’ organisatie.
 • Beschikt over bewezen organisatorische kwaliteiten en adviesvaardigheden. Is in staat gelijktijdig te schakelen op verschillende niveaus, en verbinding te brengen tussen strategie en uitvoering.
 • Is pragmatisch en – tot op zekere hoogte – operationeel, passend bij de omvang van de Tilburg School of Catholic Theology.
 • Heeft ervaring met medezeggenschap en beschikt daardoor over een flexibele en samenwerkingsgezinde opstelling richting medezeggenschap.
 • Is in staat om voor de faculteit relevante netwerken te vormen en onderhouden.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. Beheersing van zowel het Nederlands als het Engels.

Qua persoonlijkheid wordt gezocht naar een kandidaat die zich herkent in onderstaande sleutelwoorden:

 • Mensgericht, verbindend en een people manager.
 • Is stevig, diplomatiek en heeft overtuigingskracht.
 • Is ontwikkelingsgericht en een teamspeler.
 • In het bezit van goede communicatieve en sociale vaardigheden. Van nature vertrouwenwekkend. Is benaderbaar.
 • Is in staat verschillende rollen te nemen passend bij de opgave, omgeving en context: sparringpartner, (inhoudelijk) adviseur en coachend leidinggevende.
 • Is open, integer en transparant.
 • Is proactief, ondernemend en heeft oog voor innovatie en (financiële) kansen.
 • Heeft oog voor de academische én theologische cultuur waarbinnen de faculteit functioneert.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 17 november 2023)
Voor Tilburg University begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe faculteitsdirecteur van TST. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 17 november 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 17/11/2023