Hoofd Huisvesting en Inkoop – Lucas Onderwijs

Functie: Hoofd Huisvesting en Inkoop
Opdrachtgever: Lucas Onderwijs
Solliciteren tot: 04/02/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor Stichting Lucas Onderwijs zoekt Chasse Executive Search het nieuwe:

Hoofd Huisvesting en Inkoop

Deskundig. Strategisch. Resultaatgericht

Stichting Lucas Onderwijs

Stichting Lucas Onderwijs is een dynamische en betrokken organisatie voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs. Lucas Onderwijs is één van de grootste onderwijsorganisaties voor funderend onderwijs in Nederland en kan onder andere daardoor bijdragen aan vernieuwing en innovatie in de onderwijssector. Onder het bestuur van de stichting vallen zesenveertig scholen voor basisonderwijs, vier scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en drieëndertig vestigingen voor voortgezet onderwijs. In totaal heeft Lucas Onderwijs ongeveer honderd locaties.

Lucas Onderwijs heeft ruim 4.600 medewerkers en biedt aan bijna 38.000 leerlingen onderwijs (17.215 primair onderwijs en 20.521 voortgezet onderwijs), verspreid over de hele regio Zuid-Holland West in 116 gebouwen. Het jaarlijkse budget van de organisatie bedraagt circa € 420 miljoen (begroting 2023).

Stafbureau

Lucas Onderwijs kent op centraal niveau een bureau, waar naast het bestuur ook de stafdiensten HRM, Financiën & Administratie (F&A), Facilitaire Zaken (FZ) , Informatiebeheer (IB), Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie (OK&I) en het Bestuurssecretariaat gehuisvest zijn. Het stafbureau is de ondersteunende eenheid van het College van Bestuur en de scholen bij de uitvoering en voorbereiding van het stichtingsbeleid. De taak van het stafbureau is het leveren van goede dienstverlening en het ontwikkelen van beleid op het gebied van HRM, huisvesting, inkoop en facilitaire zaken, financiën, informatiebeheer/ICT en onderwijs ter ondersteuning aan de scholen, de BMT’s en het College van Bestuur. Het managementteam van het stafbureau kijkt naar vragen vanuit scholen en bestuur als een gedeelde verantwoordelijkheid en neemt het voortouw in een integrale benadering van de dienstverlening aan de scholen en het bestuur.

Het stafbureau is een zelfstandige, resultaatgerichte eenheid binnen Lucas Onderwijs, geleid door de directeur. De directeur geeft direct leiding aan de zes stafhoofden en indirect aan 110 fte.

Hoofd Huisvesting en Inkoop: context en opgave

De afdeling heeft de afgelopen jaren een stevig aantal slagen gemaakt. Voor de komende periode ligt de focus op:

 • verschillende complexe nieuwbouwprojecten (momenteel spelen er 23 projecten);
 • het verder professionaliseren van Beheer & Onderhoud inclusief de link naar de Financiële afdeling;
 • inkoopkalender 2024 inclusief bijbehorende capaciteit en organisatiebrede inkoopvraagstukken;
 • inrichting van centraal contractmanagement;
 • inrichting (facilitair) contract en procesorganisatie rondom Integrale Kindcentra;
 • uitrol nieuwe werkwijze veiligheidsgesprekken;
 • goede relatie onderhouden met de scholen en sterke profilering en positionering van de afdeling;
 • goede relatie onderhouden met externe partners, zoals de gemeenten en kinderopvangorganisaties, maar ook met collega schoolbesturen, PO- en VO raad.

Plaats in de organisatie

Het hoofd Huisvesting en Inkoop rapporteert aan de directeur van het stafbureau en werkt nauw samen met het management, projectleiders, gebruikers, leveranciers en landelijke gremia. Daarnaast ben je de adviseur van het College van Bestuur op uw vakgebied. Je bent de spin in het web die functionele relaties onderhoudt met uw collega-hoofden en de scholen.

Doel en opdracht van de functie

Het doel van deze functie is dat je zorgt dat alle processen die te maken hebben met het brede vakgebied van huisvesting, inkoop en facilitaire zaken goed lopen. Je bent als hoofd het aanspreekpunt voor de dienstverlening en houdt de regie. Je staat voor jouw team en bent tevens het ‘hitteschild’ van jouw mensen. Jouw expertise ligt vooral op het gebied van nieuwbouw, huisvesting en financiën.

De kandidaat

Je bent een mensgerichte manager, die zorgt voor verbinding en een goede sfeer binnen het team en met goede relaties met de verschillende stakeholders. Je bent een inspirator en een coach, die het team verder opbouwt, ontwikkelt, positioneert en aanstuurt. Het team kent elkaar goed en werkt prettig samenwerkt. Er heerst een cultuur waarbinnen men naar elkaar omkijkt en oog heeft voor de personen, maar waar ook hard gewerkt wordt om de dienstverlening elke dag weer zo goed mogelijk neer te zetten. Je werkt professioneel en resultaatgericht en hebt oog voor de verschillende expertisegebieden binnen de afdeling.

Functie-eisen

 • minimaal hbo-/academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring binnen een complexe en kennisintensieve organisatie met veel stakeholders;
 • ervaring met het leiden van een afdeling;
 • ervaring met het in de eigen kracht zetten van een team professionals;
 • ervaring met (onderwijs)huisvesting, waaronder bouwprojecten en financiën;
 • in staat om de eigen investeringen (vanuit ofwel nieuwbouw/ beheer en onderhoud dan wel inkoop) te vertalen in een impactanalyse op de begroting, de vertaling te maken in de meerjarenbegroting en in staat hier sturing aan te geven en over te adviseren;
 • ervaring met inkoop- en contractmanagement en facilitaire zaken;
 • ervaring met het succesvol neerzetten van een professionele regieorganisatie;
 • bewezen trackrecord ten aanzien van het succesvol doorvoeren van veranderingen, professionaliseren en innoveren;
 • pragmatische instelling, gewend om te schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau;
 • dienstverlenende instelling en begrip van de essentiële rol van huisvesting, inkoop en facilitaire zaken in het onderwijsproces en de ondersteuning daarvan.

Persoonlijkheidsprofiel

Je bent een inhoudelijk sterke manager met een duidelijke visie op huisvesting en inkoop ten behoeve van het onderwijs. Je bent een verbinder, die de processen binnen de afdeling goed doorziet en breed kijkt. Je prioriteert en zegt ook nee tegen projecten/werkzaamheden, die niet op de afdeling horen. Je stimuleert zelfstandigheid van jouw medewerkers en bent een coachende leidinggevende, die zorgt voor een veilige werkomgeving. Van de processen die voor huisvesting van belang zijn tot aan inkoop, contractmanagement en Arbo & gebouwveiligheid weet je wat er speelt. Je koppelt zaken aan elkaar en zorgt voor een uitstekende communicatie naar alle interne en externe stakeholders.

Competenties

 • Communicatief zeer sterk en benaderbaar.
 • Overtuigingskracht.
 • Denken in oplossingen.
 • Servicegericht
 • People manager.
 • Sterk verbindend.
 • Samenwerker.
 • Proactief.
 • Daadkrachtig.
 • Resultaatgericht

Lucas Onderwijs  staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Lucas Onderwijs nodigt dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen Lucas Onderwijs versterkt.

De procedure (sluitingsdatum: zondag 4 februari 2024)
Voor Lucas Onderwijs begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar het nieuwe Hoofd Huisvesting en Inkoop. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is zondag 4 februari 2024 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 04/02/2024