Leden Raad van Toezicht – ROC van Twente

Functie: Drie Leden Raad van Toezicht
Opdrachtgever: ROC van Twente
Solliciteren tot: 15/09/2023
Download het volledig functieprofiel

Vanwege het eindigen van de reglementaire termijn van diverse leden van de Raad van Toezicht ontstaan de komende periode vacatures bij ROC van Twente. Daarom zoekt Chasse voor ROC van Twente:

Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Onderwijs & Kwaliteitszorg

&

Lid Raad van Toezicht / Lid Remuneratiecommissie

&

Lid Raad van Toezicht / Lid Auditcommissie

ROC van Twente

ROC van Twente is dé beroepsopleider van en voor Twente. Samen met partnerstichting Endoor verzorgt het ROC hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie, inburgering, bedrijfs- en beroepsgerichte trainingen, (vrijetijds)cursussen en andere scholingstrajecten voor ruim 20.000 studenten. Als één van de grootste ROC’s van Nederland, staat ROC van Twente voor een leven lang ontwikkelen en het leveren van een zinvolle bijdrage aan de maatschappij en de arbeidsmarktregio.

ROC van Twente hoort tot de beste werkgevers van Nederland en heeft een platte organisatiestructuur met een helder onderscheid tussen lijn en staf (college/dienst en College van Bestuur), waarbinnen medewerkers en studenten zich gekend en erkend voelen en er continu aandacht is voor onderwijsinnovatie. Het onderwijs is georganiseerd binnen negen colleges, waar ook het VAVO Lyceum van Twente en het interne Loopbaancentrum voor studenten zijn ondergebracht. De servicegerichte ondersteuningsstructuur, die bestaat uit zes diensten, is centraal gepositioneerd en ondersteunt het College van Bestuur en de colleges.

Vanuit grote en kleinere leslocaties in heel Twente, worden zo’n 300 verschillende mbo- opleidingen verzorgd. Ondanks de omvang van het ROC zijn de lijnen kort en is ROC van Twente een flexibele organisatie (flexibel binnen groot). Er heerst een down-to-earth mentaliteit en er wordt goed gescoord op student- en medewerkerstevredenheid. De samenwerking met het werkveld is stevig verankerd binnen het ROC en maakt dat er snel geschakeld kan worden op een veranderende omgeving. ROC van Twente heeft een typisch Twents karakter: trots en een tikkeltje eigenzinnig.

Aanleiding van de vacatures

Vanwege het eindigen van de reglementaire termijn van diverse leden van de Raad van Toezicht ontstaan de komende periode achtereenvolgens vacatures voor drie leden van de Raad van Toezicht van ROC van Twente. De nieuwe leden worden lid van respectievelijk de Remuneratiecommissie, de Auditcommissie en de Commissie Onderwijs & Kwaliteitszorg.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het tweehoofdige College van Bestuur en is tevens de werkgever van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven leden en biedt voor het College van Bestuur ook een klankbord in de rol van sparring partner (‘met raad en daad terzijde staan’). De Raad van Toezicht kent een drietal commissies, te weten: een Commissie Onderwijs & Kwaliteitszorg, een Remuneratiecommissie en een Auditcommissie.

De Raad van Toezicht vergadert circa vijfmaal per jaar. Daarnaast vindt onder andere minimaal tweemaal per jaar een gesprek plaats met de Ondernemingsraad en tweemaal per jaar een gesprek met de Centrale Studentenraad. Ook wordt jaarlijks een werkbezoek afgelegd bij een van de Colleges van ROC van Twente. De Commissies vergaderen viermaal per jaar. Tenslotte komen de leden van de Raad van Toezicht eenmaal per jaar bijeen voor een interne vergadering (waarin onder meer het eigen functioneren en het functioneren van het College van Bestuur aan de orde komen).

De Raad van Toezicht van ROC van Twente is een actieve Raad van Toezicht waarbij tussen de vergaderingen door een actieve houding wordt verwacht. Voor de leden van de Raad van Toezicht is een algemeen profiel van kracht. Dit algemene profiel is onderdeel van het functieprofiel dat op deze pagina te downloaden is. Specifiek geldt het volgende profiel voor de vacatures in de Raad van Toezicht:

Profiel vacatures Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is op zoek naar drie nieuwe leden die enerzijds op basis van achtergrond en ervaring individueel een bijdrage leveren als lid van de respectievelijke commissies (Remuneratiecommissie, Auditcommissie en Commissie Onderwijs & Kwaliteitszorg) en anderzijds collectief een bijdrage aan het geheel van het team van de Raad van Toezicht. Daarom gelden – per vacature – de volgende functie-eisen en dienen de nieuwe leden gezamenlijk over een aantal functie-eisen te beschikken.

Lid Commissie Onderwijs & Kwaliteitszorg

Het nieuwe lid van de Commissie Onderwijs & Kwaliteitszorg heeft ruime ervaring binnen het beroepsonderwijs (MBO/HBO) en een duidelijke visie op en inzicht in onderwijskwaliteit en de relatie tussen onderwijs en het werkveld. Het nieuwe lid moet in staat zijn om een strategische gesprekspartner van toegevoegde waarde te zijn van zowel het College van Bestuur als de bredere organisatie en de onderwijsinspectie.

Lid Remuneratiecommissie

Het nieuwe lid van de Remuneratiecommissie heeft als eindverantwoordelijk leidinggevende (directeur en/of bestuurder) ervaring opgedaan in een grote publieke en/of private organisatie. Het nieuwe lid is – vanuit eigen ervaring – in staat om zowel de rol van werkgever van het College van Bestuur succesvol, constructief en verbindend in te vullen.

Lid Auditcommissie

Het nieuwe lid van de Auditcommissie is een financieel onderlegde professional met bij voorkeur aanvullende ervaring op het gebied van ICT/Digitalisering, Risk en Privacy. Ervaring met dan wel zicht op (de impact van) duurzaamheid is een pré.

Complementariteit

De nieuwe leden van de Raad van Toezicht vormen een complementair team met de voltallige Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van ROC van Twente streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd en (culturele) diversiteit. De nieuwe leden van de Raad van Toezicht leveren hier een bijdrage aan. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • De nieuwe leden hebben in meerderheid ervaring als toezichthouder.
  • Bij voorkeur zijn alle nieuwe leden verbonden met de regio Twente.
  • Gezamenlijk leveren de nieuwe leden een bijdrage aan een divers team, in de meest brede zin van het woord (m/v, achtergrond/ervaring, culturele diversiteit en/of leeftijd).

Daarnaast heeft één van de nieuwe leden ervaring met ondernemerschap binnen een grote onderneming geworteld of actief in de regio Twente en beschikt over een relevante en actueel netwerk binnen Twente.

Ten slotte zou de Raad van Toezicht graag een nieuwe collega verwelkomen die ervaringsdeskundig op het gebied van het mbo is. Bij voorkeur een voormalig student van ROC van Twente.

Voor alle nieuwe leden van de Raad van Toezicht geldt (vanzelfsprekend) dat zij, onafhankelijk en vanuit een zuivere rol- en taakopvatting, voeling hebben met de studenten en medewerkers en gericht zijn op samenwerken voor het beste resultaat. Een voeling die samenhangt met affiniteit met het onderwijs  en de regionale context waarbinnen ROC van Twente actief is. En – niet onbelangrijk – nieuwe leden van de Raad van Toezicht hebben tijd in de agenda en ruimte in het hoofd om deze toezichthoudende rol op gedegen en enthousiaste wijze in te vullen.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 15 september 2023)
Voor ROC van Twente begeleiden Ferdi de Lange en Marrit Smit van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 15 september 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 15/09/2023