Lid Algemeen Bestuur – Stichting BOOR

Functie: Lid Algemeen Bestuur
Opdrachtgever: Stichting BOOR
Solliciteren tot: 12/01/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor Stichting BOOR zoekt Chasse Executive Search het nieuwe:

Lid Algemeen Bestuur

Aandachtsgebied Onderwijskwaliteit

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal zo’n 75 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven.

Stichting BOOR

De BOOR-scholen zijn zo divers als de bevolking van Rotterdam. Scholen met hun eigen kenmerken en specifieke kwaliteiten, passend bij de omgeving waar ze staan en de kinderen die ze onderrichten. Tegelijk maken zij deel uit van het collectief van openbare scholen en hebben zij een gemeenschappelijke kern. Kwaliteitsonderwijs staat op alle scholen voorop. Waaraan kunnen ouders en leerlingen herkennen dat zij op een BOOR-school zijn? Een BOOR-school is de samenleving in het klein, een gemeenschap waar leerlingen en ouders zich onderdeel van voelen, waar het lerend vermogen van onze leerlingen en het personeel wordt aangesproken, waar iedere leerling en iedere medewerker gelijkwaardig is, ertoe doet en dat ook ervaart en waar alle leerlingen kunnen groeien. Daarnaast is de school een plek waar leerlingen kunnen oefenen, fouten mogen maken en ervaren wat het betekent om in een superdiverse stad te leven. Omdat de school midden in de samenleving staat en er onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt, verbindt ze zich met de maatschappelijke partners om zich heen. Op school leren kinderen met elkaar, maar is er ook oog voor de individuele behoeften van kinderen. Er wordt maatwerk geboden waar dat passend is, zodat leerlingen gelijke kansen krijgen om hun potentieel kunnen ontwikkelen en benutten.

Het Bestuur

Het bestuur van BOOR vormt het bevoegd gezag. Formeel is sprake van een one-tier model waarbij het college van bestuur (twee leden) samen met de leden van het algemeen bestuur (zes leden) het bestuur van de stichting vormen. De taakverdeling binnen het bestuur is geregeld in de statuten van de stichting, die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Het algemeen bestuur (niet-uitvoerend bestuur) en het college van bestuur (dagelijks bestuur) vormen samen het bestuur van BOOR. Het algemeen bestuur functioneert de facto als Raad van Toezicht. De leden van het algemeen bestuur worden benoemd door de gemeenteraad van Rotterdam. De gemeenteraad heeft ook enkele wettelijke toezichthoudende taken, zoals de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening.

Aanleiding vacature

Wegens het aanvaarden van een nieuwe hoofdfunctie heeft het lid de heer Hamit Karakus per 1 september jongstleden zijn bestuurlijke taken als lid van het algemeen bestuur van Stichting BOOR neer moeten leggen. Hierdoor is een vacature voor een lid van het algemeen bestuur met het aandachtsgebied Onderwijskwaliteit van Stichting BOOR ontstaan. Het nieuwe lid zal ook deelnemen aan de onderwijscommissie van het algemeen bestuur.

Profiel lid algemeen bestuur met het aandachtsgebied Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs is topprioriteit. We streven naar voortdurende verbetering voor al onze leerlingen, om ieders potentieel te benutten, en ieders kansen zo groot mogelijk te maken en daarmee segregatie en kansenongelijkheid tegen te gaan. Daarom streven we ook naar een cultuur van permanente kwaliteitsontwikkeling op al onze scholen. Het is daarom van toegevoegde waarde als binnen het algemeen bestuur kennis aanwezig is over onderwijs in brede zin en onderwijskwaliteit in het bijzonder.

BOOR is naast bovengenoemde kennis op zoek naar kandidaten die beschikken over bestuurlijke ervaring met een uitstekend gevoel voor ‘good governance’, een goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en een sterk analytisch vermogen om zaken kritisch te doorgronden. Daarnaast zoeken we kandidaten die bijdragen aan de heterogene samenstelling van het bestuur. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die vanuit achtergrond en ervaring de diversiteit binnen het algemeen bestuur versterkt.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 12 januari 2024)
Voor Stichting BOOR begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar het nieuwe lid van het Algemeen Bestuur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 12 januari 2024 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 12/01/2024