Lid College van Bestuur – Avans Hogeschool

Functie: Lid College van Bestuur
Opdrachtgever: Avans Hogeschool
Solliciteren tot: 23/06/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Avans Hogeschool zoekt Chasse Executive Search het nieuwe:

Lid College van Bestuur

Portefeuille: digitalisering, financiën, huisvesting en HRM.

Focus: digitale transitie en realisatiekracht

Avans Hogeschool

De wereld verandert. Technologie wordt slimmer en data invloedrijker. Ook werk en loopbaan verlopen steeds flexibeler. Avans sluit met haar onderwijs aan op de toekomst. Omdat zij studenten wil opleiden die wendbaar en veerkrachtig zijn, zodat ze met veel kennis, vaardigheden en inzichten de arbeidsmarkt betreden én arbeidsfit blijven. Avans heeft de ambitie uitgesproken door te ontwikkelen van onderwijs- naar kennisinstelling. Daarbij heeft praktijkonderzoek een substantiële positie. De missie is om op een viertal thematische zwaartepunten bij te dragen, aan de nodige duurzame innovatiekracht van de beroepspraktijk, de maatschappelijke opgaven uit de samenleving en ons onderwijs. Daarbij hoort een stevige programmatische verbinding tussen onderzoek, onderwijs en maatschappij. Avans wil zich, vanuit de basis die de afgelopen jaren is neergezet voor onderwijs en onderzoek, de komende ambitieperiode doorontwikkelen naar een toonaangevende kennisinstelling en een (h)erkende kennispartner, zowel in de regio als daarbuiten.

Ambitie 2025

In de strategie ‘Ambitie 2025’ legt Avans focus op vernieuwing van het onderwijs, onderzoek in co-creatie, met een passende organisatie en technologie & data:

Groot, maar kleinschalig. Betrokken, persoonlijk. Dat is Avans. Hier kun je jezelf zijn. Je krijgt met jouw unieke ideeën en inzichten bij ons alle ruimte. Dat past bij ons lerende en ondernemende karakter. We bieden optimaal flexibel onderwijs in co-creatie met het werkveld. En we veranderen continu mee met de wereld om ons heen. We willen steeds meer maatwerk aanbieden, waarbij studenten gedeeltelijk zelf hun eigen leerroute bepalen. Dat is onze Ambitie voor 2025.

Organisatie

Avans Hogeschool is in 2004 ontstaan door een fusie tussen Hogeschool Brabant en Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Avans verzorgt onderwijs voor bijna 34.000 studenten in vier steden, op dertien locaties: Breda, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Roosendaal.  De opleidingen zijn verdeeld over academies terwijl dienst- en stafeenheden zowel de academies als het College van Bestuur ondersteunen. De circa 3.800 medewerkers zijn werkzaam in een platte organisatie waarbij kleinschalig organiseren een belangrijke factor voor de goede resultaten van Avans is.

College van Bestuur

Het College van Bestuur stuurt op hoofdlijnen en is integraal verantwoordelijk voor het totaalresultaat van de organisatie, de bewaking van de samenhang, inrichting en kwaliteit van de organisatie, product- en marktontwikkelingen en externe contacten. Daarnaast legt het College van Bestuur in de richting van de overheid en de samenleving verantwoording af over het resultaat en over de wijze van besteding van de aan de hogeschool toevertrouwde middelen. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de visie op kwaliteit van onderwijs, onderzoek en valorisatie en de implementatie van die visie. Als onderdeel van de implementatie is het College van Bestuur verantwoordelijk voor de opzet, uitvoering, beoordeling en instandhouding van het kwaliteitszorgsysteem van Avans Hogeschool als geheel, alsmede voor het waarborgen van adequate randvoorwaarden, opdat directie en medewerkers de resultaten kunnen bereiken.

De taak van het College van Bestuur is kaderstelling, inrichting en regievoering, waarmee het College de resultaatverantwoordelijke eenheden aanstuurt. De resultaat-verantwoordelijke directeur is integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de betreffende academie, diensteenheid of Centre of Expertise en draagt tevens medeverantwoordelijkheid voor de belangen van de gehele hogeschool. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht die uit zes leden bestaat.

Het nieuwe lid van het College van Bestuur is verantwoordelijk voor digitalisering, financiën, huisvesting en HRM. Belangrijke focus daarbij ligt op digitale transitie en realisatiekracht.

Opgave

Als onderdeel van een collegiaal opererend College van Bestuur lever je een forse bijdrage aan de ambities van Avans Hogeschool. Dat doe je nadrukkelijk samen met en nabij de hele organisatie. In hoofdlijnen laat de opgave zich via de volgende thema’s beschrijven:

 • De (verdere) realisatie van Ambitie 2025.
 • Digitale transitie en realisatiekracht.
 • De bredere bedrijfsvoering waaronder financiën, huisvesting en HRM.
 • Voorbereiding van Ambitie 2030.
 • Van buiten naar binnen.

De nadere uitwerking van de opgave is terug te lezen in het uitgebreide functieprofiel.

Kandidaat

De ideale kandidaat voelt zich verbonden met de missie en visie van Avans Hogeschool en onderschrijft Ambitie 2025 en daarmee de koppositie van Avans op het gebied van vraaggestuurd onderwijs en de doorontwikkeling naar kennisinstelling. Om de (verdere) realisatie van Ambitie 2025 gestalte te geven, ben je bestuurlijk ervaren, weet je resultaat te boeken in een grote, complexe en gelaagde organisatie en ben je ervaren binnen de volle breedte van bedrijfsvoering en met name op het gebied van digitale transitie en beschik je over realisatiekracht.

Aan de gezochte kandidaat worden daarom de volgende functie-eisen gesteld:

 • Heeft minimaal een afgeronde opleiding op doctoraal- of masterniveau. Bij voorkeur een bedrijfseconomische studie.
 • Is bestuurlijk ervaren en heeft kennis van en ervaring met de thema’s digitalisering, financiën, huisvesting en HRM binnen een grote en complexe (publieke) organisatie. Heeft daarbij nadrukkelijk ervaring met digitale transitie en beschikt over realisatiekracht.
 • Heeft minimaal (aantoonbare) affiniteit met de wereld van onderwijs en onderzoek. Ervaring binnen het onderwijs vormt een pre.
 • Deed in eerdere functies ervaring op relevant voor het op een coachende en verbindende wijze leidinggeven aan hoogopgeleide (publieke) professionals.
 • Heeft kennis van en ervaring met het werken in een complexe (bestuurlijke) omgeving.
 • Heeft ervaring – binnen het publieke domein of daarbuiten – met zelforganisatie/ organisatieontwikkeling en is een cultuurdrager. Weet hoe je een lerende organisatie faciliteert.
 • Is samenwerkingsgezind en heeft een flexibele en constructieve opstelling richting medezeggenschap.
 • Kent en handelt volgens de Sustainable Development Goals.
 • Affiniteit met en bij voorkeur kennis van de regionale én internationale context waarbinnen Avans Hogeschool opereert.

Kandidaten herkennen zich in het volgende persoonlijkheidsprofiel:

 • Inspiratie, nabijheid en verbinding zijn leidende uitgangspunten voor de leiderschapsstijl.
 • Heeft strategisch inzicht en beschikt over abstract denkvermogen. Is daarbij in staat om de vertaalslag te maken van de eigen portefeuille naar de collectieve opgave. Heeft oog voor het grotere geheel.
 • Is een (impactvolle) netwerker en maakt vanuit eigen initiatief en op authentieke wijze verbinding met mensen (zowel intern als extern).
 • Brengt vernieuwende inzichten en kan door tegenspraak inspireren. Creatief en innovatief.
 • Resultaatgericht, besluitvaardig, kan omgaan met weerstand.
 • Is organisatiesensitief, ontwikkelingsgericht en een teamspeler. Is een mensgericht leider die draagvlak organiseert én behoudt.
 • Kan relativeren, is stressbestendig en ‘past’ bij de informele én professionele sfeer van Avans Hogeschool.
 • Communiceert helder en transparant. Luistert.
 • Staat voor een open, diverse en inclusieve cultuur vanuit een actieve dialoog en maakt verbinding met (de belevingswereld van) studenten.

Gelet op de opgave en ambitie van Avans Hogeschool wordt van kandidaten verwacht dat zij zich minimaal voor één (volle) bestuurstermijn binden, bij voorkeur langer.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 23 juni 2023)
Voor Avans Hogeschool begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar het Lid College van Bestuur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 23 juni 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 23/06/2023