Lid College van Bestuur – Hogeschool van Amsterdam

Functie: Lid College van Bestuur
Opdrachtgever: Hogeschool van Amsterdam
Solliciteren tot: 14/06/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor de Hogeschool van Amsterdam zoekt Chasse Executive Search:

Lid College van Bestuur

Ervaren en benaderbaar bestuurder én teamspeler met een brede blik op zowel de bedrijfsvoering en ICT als onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Met hart voor studenten en medewerkers en oog voor de diversiteit en inclusie binnen de context van een grootstedelijke hogeschool.

Hogeschool van Amsterdam

Bij de Hogeschool van Amsterdam leiden we studenten op om het beste uit zichzelf te halen. Dat doen we met een breed aanbod van goed en eigentijds onderwijs. Met onze hbo-opleidingen en ons praktijkgericht onderzoek sluiten we aan bij de beroepspraktijk en de actuele maatschappelijke vraagstukken in de metropoolregio Amsterdam. Ruim 45.000 studenten, een veelvoud aan alumni en 4.800 medewerkers dragen met hart en ziel bij aan een leefbare stad voor iedereen: duurzaam, gezond en rechtvaardig. Inhoudelijk leidend is de HvA in 3D: Duurzaamheid, Diversiteit & inclusie en Digitalisering.

Bij ons staat de mens centraal. Wij verwelkomen iedereen. Onze persoonlijke en inclusieve aanpak creëert gelijke kansen en verbindt mensen met verschillende levenservaringen, achtergronden, culturen en interesses. Het zorgt voor weerbare en nieuwsgierige professionals; wereldburgers die ideeën ontwikkelen, naar de praktijk brengen en meteen aan de slag gaan. En om inzetbaar te blijven op de steeds veranderende arbeidsmarkt, gaat leren en ontwikkelen een leven lang door.

Amsterdam staat niet voor niets in onze naam; we zijn verweven en verbonden met deze internationaal georiënteerde, creatieve en ondernemende metropoolregio die zich tot ver over de stadsgrenzen uitstrekt. Met onze schaal en slagkracht maken we merkbaar het verschil. Studenten, medewerkers en de Amsterdamse samenleving versterken elkaar in een voortdurende wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk.

Hogeschool in 3D. Duurzaam, divers & inclusief

Hogeschool in 3D. Duurzaam, divers & inclusief en digitaal voor de toekomst. Dit is het Instellingsplan van de Hogeschool van Amsterdam voor de periode 2021-2026.

Het instellingsplan (IP) beschrijft de strategische koers van de Hogeschool van Amsterdam voor de jaren 2021-2026. Daarmee geeft het richting aan het werk van alle betrokkenen binnen de HvA, in het onderwijs, in het onderzoek en in de bedrijfsvoering en bij de invulling van onze maatschappelijke opdracht. Het instellingsplan bouwt voort op onder andere de missie en de visie  van de HvA.

De functie en opgave

De Hogeschool van Amsterdam staat voor kwalitatief goed onderwijs en onderzoek. Daarbij is een ieder verantwoordelijk voor een deel, gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het geheel. Met ruimte voor professionals om onderling verbindingen tot stand te brengen, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Waarin de HvA visie als herkenbare stip op de horizon opleidingen, faculteiten, diensten en staven verbindt zonder dat dit afdoet aan de couleur locale van eenheden.

Aandachtsgebieden

Het nieuwe lid van het College van Bestuur is nadrukkelijk een teamspeler die zowel onderdeel is van een integraal werkend College van Bestuur als het bredere leiderschap van de Hogeschool van Amsterdam. Binnen het College van Bestuur heeft het lid van het College van Bestuur de aandachtsgebieden bedrijfsvoering en ICT, campusontwikkeling en vastgoedstrategie, informatieveiligheid en de doorontwikkeling van de faciliteiten en services die de HvA deelt met de Universiteit van Amsterdam.

Gezamenlijke sturing

Vanuit het uitgangspunt van een collegiaal, complementair en integraal sturend College van Bestuur neemt ieder lid van het College van Bestuur verantwoordelijkheid voor één of meerdere faculteiten. De exacte verdeling van de aandachtsgebieden en de onderverdeling van de verantwoordelijkheid voor de faculteiten wordt na de start van het nieuwe lid van het College van Bestuur in onderling overleg door het College van Bestuur vastgesteld. Dit zal mede afhankelijk zijn van achtergrond, ervaring en voorkeuren van het nieuw te benoemen lid van het College van Bestuur.

Specifieke opgave voor het nieuwe lid van het College van Bestuur

Het nieuwe lid van het College van Bestuur werkt als teamspeler en onderdeel van het bredere leiderschap aan de ambities van het instellingsplan en de doorontwikkeling van de HvA naar een wendbare kennisinstelling en daarmee samenhangende besturingsmodel. Dit alles binnen een uitdagende maatschappelijke én financiële context. Gelet op de aandachtsgebieden van het nieuwe lid van het College van Bestuur ligt er een bijzondere verantwoordelijkheid om de ambities van de HvA in lijn te brengen met het financieel kader, maar ook de wijze waarop de bredere bedrijfsvoering aansluit bij het onderwijs en het onderzoek van de HvA. Bijzondere aandacht ligt bij het creëren van voorwaarden voor het faciliteren van nieuw onderwijsaanbod zowel voor jongeren als werkenden als voor samenwerkingsverbanden met derden (bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere kennis- en onderwijsinstellingen) op het gebied van onderwijs en onderzoek. Specifiek aandachtspunt daarbij is dat het nieuwe lid van het College van Bestuur – vanwege de gezamenlijke diensten van HvA en UvA – uitstekend samenwerkt met de vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam.

 De kandidaat

Voor de Hogeschool van Amsterdam zoekt Chasse Executive Search een ervaren en benaderbaar bestuurder én teamspeler met een brede blik op zowel de bedrijfsvoering en ICT als onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Met hart voor studenten en medewerkers en oog voor de diversiteit en inclusie binnen de context van een grootstedelijke hogeschool.

Daarom voldoe je aan de volgende functievereisten:

 • Master werk- en denkniveau.
 • Eindverantwoordelijke (bestuurlijke) ervaring op het gebied van de brede bedrijfsvoering binnen een grote, complexe en gelaagde organisatie in de publieke sector. Heeft ervaring met krimp- en bezuinigingsopgaven. Aanvullende ervaring met project- en crisismanagement is een pre.
 • Minimaal (aantoonbare) affiniteit met de wereld van onderwijs en praktijkgericht onderzoek.
 • Ervaring in het op een coachende en verbindende wijze leidinggeven aan deskundige (maatschappelijk betrokken) professionals.
 • Ervaring met en kennis van organisatieontwikkeling, duurzaamheid en digitalisering.
 • Affiniteit met en bij voorkeur kennis van het werken in een grootstedelijke context en beschikt over een relevant netwerk daarbij.

En breng je de benodigde competenties mee waardoor je je herkent in het volgende leiderschapsprofiel:

 • Inspiratie, nabijheid en verbinding zijn leidende uitgangspunten voor jouw (dienende) leiderschapsstijl. Daarbij neem je een lerende en zelfreflecterende houding in.
 • Je bent in staat om de vertaalslag te maken van de eigen aandachtsgebieden naar de collectieve opgave. Je hebt oog voor het grotere geheel en schakelt daarbij makkelijk van visie tot en met operatie en weer terug.
 • Je bent koersvast, besluitvaardig en houdt rust en bewaart het overzicht.
 • Je communiceert helder en transparant. Kan goed luisteren.
 • Je hebt affiniteit met en oog voor (de meerwaarde van) medezeggenschap.
 • Je staat én komt op voor een open, diverse en inclusieve cultuur vanuit een actieve dialoog en je maakt verbinding met (de belevingswereld van) studenten en medewerkers.

De Hogeschool van Amsterdam staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

De HvA nodigt dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 14 juni 2024)
Voor de Hogeschool van Amsterdam begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar het nieuwe lid van het College van Bestuur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 14 juni 2024 via info@chassesearch.nl.

Op de sollicitatie is het privacy statement van Chasse van toepassing. Meer informatie over het privacy statement leest u hier.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 14/06/2024