Lid Raad van Bestuur – MediRisk

Functie: Lid Raad van Bestuur
Opdrachtgever: MediRisk
Solliciteren tot: 10/10/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor MediRisk zoekt Chasse Executive Search een nieuw:

Lid Raad van Bestuur

Portefeuille: finance, audit, actuariaat en risk

MediRisk

In 1992 besloot een aantal ziekenhuizen om medische aansprakelijkheid voortaan onderling te regelen, omdat commerciële verzekeraars het niet meer aandurfden medische aansprakelijkheid te verzekeren, vanwege de hoge en vooral onvoorspelbare kosten daarvan. Hierdoor ontstond de Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A. (MediRisk), een onderlinge waarborgmaatschappij van zorginstellingen voor de verzekering van medische aansprakelijkheid en patiëntveiligheid. Naast een sterke oriëntatie op snelle en zorgvuldige schadebehandeling kenmerkt MediRisk zich door haar focus op preventie en medisch risicomanagement.

De historie van bijna dertigduizend behandelde claims levert een schat aan informatie over risicospecialismen en -ingrepen. Door deze kennis en ervaring inzichtelijk te maken, te delen en te toetsen, draagt MediRisk bij aan een collectief bewustzijn van veilige zorg. De verzekerde zorginstellingen kunnen als lid van de Onderlinge invloed uitoefenen op het beleid.

De bruto premie-inkomsten bedroegen in 2022 € 22,7 miljoen (tegenover € 21,3 miljoen in 2021). De stijging is een gevolg van een verhoging van het premietarief en een stijging van het aantal leden. Over het boekjaar 2022 is een nettoresultaat behaald van € 0,8 miljoen positief (2021: € 1,9 miljoen). Bij MediRisk werken circa 50 medewerkers (fte).

Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A. heeft een verenigingsstructuur: de zeggenschap ligt op een aantal belangrijke punten bij de aangesloten instellingen. De Algemene Vergadering vormt een belangrijk middel voor de leden om hier concreet invulling aan te geven. De Algemene Vergadering zorgt ook voor de benoeming van de statutaire directie van MediRisk, op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen. De directie oefent haar beleid uit onder toezicht van de Raad van Commissarissen.

MediRisk heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen kent vijf leden.

De kandidaat

Aan de gezochte kandidaat worden onder meer de volgende functie-eisen gesteld:

 • WO-niveau een diploma op het gebied van Finance, Accounting, Economie of een vergelijkbaar veld.
 • Ruime ervaring in een bestuurlijke en senior financiële leidinggevende rol, bij voorkeur binnen de verzekeringsindustrie.
 • Ervaring met financiële software en systemen.
 • Bij voorkeur: ervaring met IT-beheer en kennis van IT-systemen, architecturen, netwerken en databeheer.
 • Sterk begrip van financiële strategieën, financiële en boekhoudkundige principes en risicomanagement.
 • Vaardigheid om technologie-investeringen te identificeren die de operationele efficiëntie en bedrijfsinnovatie kunnen bevorderen.
 • Vermogen om in samenwerking met de manager IT strategische IT-plannen te ontwikkelen die zijn afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen.
 • Sterk vermogen om complexe financiële gegevens te analyseren en te interpreteren.
 • Bewezen vaardigheid in risicobeoordeling en -beheer.

Qua persoonlijkheid wordt gezocht naar een leider die zich herkent in onderstaand profiel:

 • Sterk strategisch denkvermogen en analytische vaardigheden.
 • Uitstekende communicatieve en presentatievaardigheden.
 • Overtuigend zowel vanuit deskundigheid als vanuit persoonlijkheid.
 • Senioriteit en charisma.
 • Open minded (transparant, open voor feedback en empathisch).
 • Besluitvaardig.
 • Overziet het geheel, maar ook oog voor (operationele) details.
 • Meewerkend voorman met een hand-on mentaliteit.
 • Integer.
 • Zichtbaar en beschikbaar voor de hele organisatie.
 • Inhoud gedreven.

De procedure (sluitingsdatum: dinsdag 10 oktober 2023)

Voor MediRisk begeleidt Monique de Vos van Chasse Executive Search de zoektocht naar het nieuwe lid van de Raad van Bestuur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en cv (in PDF) is dinsdag 10 oktober 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 10/10/2023