Lid Raad van Commissarissen – Univé Het Groene Hart

Functie: Lid Raad van Commissarissen
Opdrachtgever: Univé Het Groene Hart
Solliciteren tot: 15/12/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Univé Het Groene Hart zoekt Chasse Executive Search een:

Lid van de Raad van Commissarissen

Univé is één van de grootste verzekeraars van Nederland. Univé is ontstaan toen lokale boeren elkaar wilden helpen stalbranden te voorkomen en brandschade te verzekeren. Vanuit deze gedachte ontstonden vanaf 1794 kleine coöperaties die de basis vormen voor het Univé van vandaag.

Omdat Univé een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk is, zijn haar klanten tevens haar leden. Die leden-verzekerden staan centraal. Univé hecht grote waarde aan het idee dat je samen sterker staat. Daarom is het bij Univé nog mogelijk om een fysieke winkel binnen te wandelen, waar je door échte mensen geholpen wordt, en doet Univé iets terug voor de regio’s waar men actief is door middel van sponsoring en charitatieve activiteiten. Univé maakt momenteel een transitie door van offline naar online winkelen, waarbij het sterke coöperatieve karakter, bijbehorende gevoel en uitgangspunten behouden worden.

Univé heeft een duidelijke visie: risico’s voorkomen, gevolgen beperken en wat er overblijft goed verzekeren. Naast verzekeringen biedt Univé daarom producten die risico’s verkleinen en die leed voorkomen. Univé selecteert zijn medewerkers op hun vermogen tot echt helpen. Univé is fysiek aanwezig in de buurt en online altijd dichtbij.

Univé Het Groene Hart

Univé Het Groene Hart is een van deze regionale verzekeringsbedrijven. Univé Het Groene Hart is in januari 2020 ontstaan uit een fusie van twee regionale Univés, Leksprong en Zuid-Holland. Door hun krachten te bundelen kunnen zij als coöperatie hun dienstverlening nog verder verbeteren en risico’s te voorkomen en te verzekeren.

Het Groene Hart heeft ruim 150 medewerkers. Via hun persoonlijke dienstverlening behartigen zij gezamenlijk de belangen van ruim 170.000 klanten met meer dan 450.000 polissen.

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op de uitvoering van het beleid van de raad van bestuur van Univé Het Groene Hart. De raad van commissarissen brengt eveneens kennis, deskundigheid en relevante contacten in. Daarnaast zijn de commissarissen beschikbaar voor advies. De tweehoofdige raad van bestuur van Univé Het Groene Hart is statutair eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie en hiermee onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de visie, strategie, beleid en resultaten.

De raad van bestuur en raad van commissarissen, zowel landelijk als regionaal, worden benoemd en ontslagen door de ledenraad. De ledenraad van Univé heeft hiermee een bijzondere positie. Elke regio heeft zijn eigen ledenraad, zij benoemen de regionale raad van bestuur en raad van commissarissen. Daarnaast heeft Univé een centrale ledenraad. In de algemene ledenraad zitten twee afgevaardigden van elke regionale ledenraad. Zij benoemen de algemene raad van bestuur en de raad van commissarissen.

Vacature Lid Raad van Commissarissen

De ‘ideale kandidaat’ voor de vacante positie in de raad van commissarissen van Univé Het Groene Hart heeft een commercieel en coöperatief profiel en is bij voorkeur ook lid van de audit- en riskcommissie en voorzitter van de beleggingscommissie.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 15 december 2023)
Voor Univé Het Groene Hart begeleidt Monique de Vos van Chasse Executive Search de zoektocht naar het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 15 december 2023 via info@chassesearch.nl.

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 15/12/2023