Lid Raad van Toezicht – CBR

Functie: Lid Raad van Toezicht
Opdrachtgever: CBR
Solliciteren tot: 16/10/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor het CBR zoekt Chasse Executive Search een:

Lid Raad van Toezicht

Portefeuille financiën, risk en bedrijfsvoering

Het CBR

Het beoordelen van de rijvaardigheid en de medische geschiktheid van bestuurders, en van de vakbekwaamheid van professionals in de sector transport en logistiek: dat is de maatschappelijke taak die het CBR uitvoert in opdracht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zo stimuleert het CBR de mobiliteit van de individuele burger en levert het een significante bijdrage aan de verkeersveiligheid in Nederland van vandaag en morgen. Daarbij streeft het naar een vlotte, klantvriendelijke en professionele dienstverlening. Ook werkt het CBR voortdurend aan de verbetering en vernieuwing van zijn processen en producten, om de samenleving het best mogelijke product te bieden tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Zo wil het CBR hét verkeersinstituut voor mens, mobiliteit en veiligheid zijn.

Het CBR is een landelijke organisatie met een hoofdkantoor in Rijswijk en 54 examenlocaties in het land. Het voert zijn opdracht uit met het leveren van meer dan 1,7 miljoen examens en toetsen per jaar, bijna 800.000 beoordelingen van de medische rijgeschiktheid, ruim 12.000 onderzoeken naar de rijgeschiktheid of rijvaardigheid, en het opleggen van ruim 10.000 cursussen na een mededeling van de politie (alcohol, drugs of gevaarlijk rijgedrag). Jaarlijks worden meer dan een miljoen theorie-examens afgenomen en ruim 750.000 praktijkexamens.

Al deze taken worden uitgevoerd door zo’n 1.800 gedreven medewerkers die zich zeer bewust zijn van hun grote verantwoordelijkheid. Zij staan in de eerste plaats voor het maatschappelijk belang van verkeersveiligheid. Tegelijk begrijpen zij hoe belangrijk mobiliteit is voor de individuele burger of professional die zij beoordelen en welke spanning en emotie er soms komt kijken bij een examen of medische keuring. Zij werken aan een vlotte en correcte verwerking van de vele aanvragen voor een examen, een verklaring van rijgeschiktheid en een professionele beoordeling van verkeersdeelnemers. Er wordt dus veel van medewerkers gevraagd: vakkennis, scherpte bij de beoordeling en het vermogen om op een goede manier met mensen om te gaan.

De kandidaat

Voor het lid met het aandachtsgebied bedrijfsvoering en financiën gelden de volgende kwaliteiten:

Generieke kwaliteiten voor een lid van de Raad van Toezicht

 • Ervaring bij (semi-)publieke organisaties. Kent en heeft gevoel voor de bijzondere
  context aan de organisatie die functioneert als publiekrechtelijk zelfstandig
  bestuursorgaan, met een maatschappelijke taak en gebonden is aan tal van
  overheidsbepalingen.
 • De nodige kennis van een publieke dienstverlener om kritisch te kunnen doorvragen
  en beoordelen, en om klankbord voor de directie te kunnen zijn, zowel CBR breed als
  op het eigen vakterrein en aanspreekpunt voor het Ministerie.
 • De persoonlijkheid om dat ook te doen: initiërend en proactief.
 • Affiniteit met het CBR en voelt zich betrokken bij wat er speelt.
 • Weet de benodigde afstand te houden die past bij een toezichtfunctie.
 • Weet ook wanneer het nodig is om dichter bij te komen en eventueel te
  interveniëren.
 • Ondersteunend aan een cultuur van openheid, eerlijkheid en respect.
 • Wacht niet alleen af en reageert op de inbreng van directie en collega
  toezichthouders, maar neemt ook zelf initiatief en entameert onderwerpen en
  invalshoeken.
 • Snel overzicht en inzicht kunnen verwerven.
 • Scheidt hoofd- en bijzaken en is rolzuiver.
 • Besluitvaardig.
 • Kritische en alerte sparringpartner en ‘trusted advisor’.
 • Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten.
 • Onafhankelijkheid.
 • Rust en senioriteit.
 • Samenwerken in teamverband.

Specifieke kwaliteiten voor de portefeuille financiën en bedrijfsvoering

 • Brede financiële, risk- en bedrijfseconomische kennis en ervaring.
 • In staat financiële informatie te interpreteren en te beoordelen op risico’s en kansen.
 • Bij voorkeur een achtergrond als financieel bestuurder.
 • Ervaring met de werking van een audit- en risicocommissie.
 • Ervaring op het snijvlak publiek/privaat.
 • Kennis van een tarief gefinancierde publieke dienstverlener is een pré.

Aanvullende selectiecriteria

 • Nog actief als -financieel- bestuurder.
 • Voldoende diversiteit in de Raad gewenst.
 • Voldoende tijd beschikbaar (één tot twee dagen in de maand).
 • Niet tegelijkertijd lid van een andere Raad van Commissarissen of Toezicht van een
  zbo ressorterend onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 • Is niet lid bij een andere Raad van Commissarissen of Toezicht, waar ook een al zittend
  lid, lid van is.

De procedure (sluitingsdatum: maandag 16 oktober 2023)

Voor het CBR begeleidt Monique de Vos van Chasse Executive Search de zoektocht naar het nieuwe lid van de Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en cv (in PDF) is maandag 16 oktober 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 16/10/2023