Lid Raad van Toezicht – CVO Rotterdam

Functie: Lid Raad van Toezicht
Opdrachtgever: CVO Rotterdam
Solliciteren tot: 27/03/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor de Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO Rotterdam) zoekt Chasse Executive Search een:

Lid Raad van Toezicht

Lid Onderwijscommissie en voordrachtskandidaat GMR

Zeven scholengroepen voor christelijk voortgezet onderwijs vormen samen de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving, kortweg CVO Rotterdam. Vanuit een open christelijke inspiratie biedt CVO Rotterdam jonge mensen stimulerend onderwijs en een brede vorming.

De scholen van CVO Rotterdam hebben de missie en identiteit van CVO vertaald naar een missie van de eigen school. Die missie wordt dan vaak vertaald in kernwoorden. Enkele van de door de scholen gebruikte kernbegrippen zijn: Meer dan het gewone, Persoonlijk, Leerlinggericht, Kwaliteit en Betrouwbaar.

Ook maken scholen veelvuldig gebruik van de CVO kernwaarden Liefde, Verantwoordelijkheid, Rechtvaardigheid en Hoop, zoals die in het Identiteitsdocument van CVO zijn geformuleerd.

CVO is sinds 1898 een vereniging. In de vereniging werken de leden, het bestuur, de toezichthouders, de directeuren en alle medewerkers samen aan het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen.

De scholen van CVO Rotterdam

Accent, Comenius College, Marnix Gymnasium, Melanchthon, Portus scholengroep, Scholengroep Penta en Zuider Gymnasium vormen samen CVO Rotterdam e.o. Met 2.300 betrokken medewerkers verzorgt CVO Rotterdam op 37 middelbare scholen onderwijs aan ruim 21.000 leerlingen.

Bestuur en governance

De bestuurlijke leiding en verantwoordelijkheid voor CVO is neergelegd bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is dan ook belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. De leden van de Raad van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Toezicht als adviseur bij.

De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende functie en bekijkt vooral of het CVO-beleid overeenkomt met de afgesproken beleidskaders en doelstellingen. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur leggen verantwoording af aan de ledenvergadering (ALV).

Aanleiding vacature

Op 20 juni 2024 vindt de volgende Ledenvergadering plaats. In die vergadering wordt een nieuw lid van de Raad van Toezicht benoemd. De vacature ontstaat door het reglementaire afscheid – na twee termijnen van 4 jaar – van de huidige toezichthouder. CVO Rotterdam is daarom op zoek naar een Lid van de Raad van Toezicht tevens lid van de Onderwijscommissie van CVO Rotterdam. Na benoeming van het nieuwe lid van de Raad van Toezicht benoemt de Onderwijscommissie een nieuwe voorzitter. Het nieuwe lid is tevens het contactpersoon van de medezeggenschap (GMR).

Profiel nieuw lid Raad van Toezicht tevens lid Onderwijscommissie

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht voldoet aan het volgende profiel:

  • Het instemmen met de doelstelling en missie/visie van de vereniging: is in staat om vanuit de kernwaarden hoop, geloof, liefde en rechtvaardigheid actief bij te dragen aan CVO die als vereniging is geworteld in haar christelijke identiteit.
  • Het hebben van een academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties;
  • Het beschikken over een relevant netwerk in de regio Rotterdam, dan wel binnen het onderwijs, aanverwante sectoren en/of de (lokale) politiek;
  • Het hebben van oog en hart voor diverse culturele en religieuze achtergronden;
  • Het zich verbonden voelen met en kennis en inzicht hebben van de actuele Rotterdamse maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en daarmee zicht op de grootstedelijke context waarbinnen CVO Rotterdam acteert.
  • Het zijn van een van een ervaren toezichthouder en/of bestuurder die rolzuiver acteert en zoekt naar het evenwicht tussen enerzijds de noodzaak om de Raad van Bestuur de nodige ruimte te geven en anderzijds de noodzaak om de juiste vragen te stellen c.q. een kritische houding aan te nemen richting de Raad van Bestuur; en
  • Het vermogen om vanuit een toezichthoudende rol te kunnen oordelen over het functioneren van de vereniging op grond van de beschikbare informatie en daarmee relevante ervaring om zicht te hebben op grote, complexe en ‘gelaagde’ organisaties.

Gelet op het feit dat het nieuwe lid tevens lid is van de Onderwijscommissie zijn kandidaten zeer ervaren binnen en hebben kennis van het (voortgezet) onderwijs zonder dat er sprake is van een conflicterende hoofdfunctie.

Daarnaast is het nieuwe lid van de Raad van Toezicht tevens het eerste contactpersoon met de GMR. Het nieuwe lid heeft daarom bijzondere affiniteit met en bij voorkeur ervaring met medezeggenschap. En bovenal een open, proactieve, toegankelijke en samenwerkingsgezinde opstelling richting medezeggenschap.

En – niet onbelangrijk – het nieuwe lid heeft tijd in de agenda en ruimte in het hoofd om deze toezichthoudende rol op gedegen en enthousiaste wijze in te vullen.

De procedure (sluitingsdatum: woensdag 27 maart 2024)
Voor CVO Rotterdam begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is woensdag 27 maart 2024 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 27/03/2024