Lid Raad van Toezicht – Koraal

Functie: Lid Raad van Toezicht
Opdrachtgever: Koraal
Solliciteren tot: 31/05/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor Koraal zoekt Chasse Executive Search

Lid van de Raad van Toezicht
Een ervaren onderwijsbestuurder met affiniteit met zorgvraagstukken

Koraal
Koraal is een organisatie voor gespecialiseerd onderwijs, jeugdhulp en langdurige (zorg)ondersteuning in Noord-Brabant en Limburg. Deels is sprake van dienstverlening met een landelijke functie. Er werken ongeveer 3900 medewerkers (3167 fte) en de begrote omzet voor 2024 bedraagt € 333 miljoen.
Door de krachtenbundeling van de verschillende onderdelen binnen Koraal is er meer kennis, expertise en veranderkracht in huis om de grote maatschappelijke uitdagingen van kwetsbare mensen in een veranderende samenleving aan te kunnen en te zorgen voor een breed ondersteuningsaanbod dat gericht is op inclusie en participatie in onze maatschappij.

Raad van Toezicht
De zevenhoofdige Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de resultaten van Koraal en beoordeelt of deze in lijn zijn met de vastgestelde beleidsplannen en hun maatschappelijke doelstelling. De Raad van Toezicht ondersteunt de organisatie bij de maatschappelijke opdracht en strategie en hecht aan waarde-gedreven toezicht. De Raad van Toezicht is een sparringpartner voor het bestuur, gaat uit van vertrouwen en zoekt dialoog en verbinding. De leden van de Raad van Toezicht zijn open en transparant en hechten aan reflectie en lerend vermogen.

Vacature
In verband met het aflopen van de tweede benoemingstermijn van de heer Mittelmeijer per 1 juli 2024 is de Raad van Toezicht op zoek naar een toezichthouder met een (speciaal) onderwijs profiel. Mevrouw De Bont zal de rol van voorzitter op zich nemen, waardoor er een vacature ontstaat voor lid van de Raad van Toezicht. Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht voldoet aan het volgende profiel:
▪Beschikt over bestuurlijke ervaring in het onderwijs, bij voorkeur in het speciaal onderwijs;
▪Beschikt bij voorkeur over toezichthoudende ervaring;
▪Heeft uitgesproken en aantoonbare affiniteit voor speciaal onderwijs en zorg;
▪Kent de uitdagingen rondom de Onderwijsinspectie en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
▪Heeft bij voorkeur kennis op het vlak van data- en informatietechniek of bezit een juridische achtergrond;
▪Is in staat om vanuit toezichthoudend perspectief zich analytisch constructief op te stellen en de conceptuele consistentie van de besturing te kunnen beoordelen;
▪Heeft het vermogen zich op te stellen als sparringpartner van het bestuur met in achtneming van de verschillen en verantwoordelijkheden;
▪Werkt vanuit vertrouwen en met het oog op de doelstelling van Koraal waarbij de formele positie in beginsel ondergeschikt is.

De procedure (sluitingsdatum: woensdag 31 mei 2024)
Voor Koraal begeleiden Marrit Smit en Monique de Vos van Chasse Executive Search de zoektocht naar het nieuwe lid van de Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is woensdag 31 mei 2024 via info@chassesearch.nl.

Op de sollicitatie is het privacy statement van Chasse van toepassing. Meer informatie over het privacy statement leest u hier.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 31/05/2024