Lid Raad van Toezicht – ROC van Amsterdam-Flevoland

Functie: Lid Raad van Toezicht
Opdrachtgever: ROC van Amsterdam-Flevoland
Solliciteren tot: 31/05/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor ROC van Amsterdam-Flevoland zoekt Chasse Executive Search een:

Lid Raad van Toezicht

Lid Auditcommissie / profiel Vastgoed & Huisvesting

ROC van Amsterdam – Flevoland (ROCvA-F) is het grootste ROC van Nederland. Er is een nieuwe meerjarenstrategie vastgesteld die waarden gedreven is. De komende jaren zal de strategie doorontwikkeld worden in samenspraak met de organisatie. Een drietal dragende strategische thema’s heeft de komende jaren grote impact op het onderwijs. De overtuiging is dat met deze drie dragende strategische thema’s de vernieuwing versneld kan worden en dat ROCvA-F op een hoger niveau gebracht kan worden. De drie dragende strategische thema’s ondersteunen de verdere ontwikkelingen van de strategische thema’s in de meerjarenstrategie: sociale innovatie, inclusie en duurzaamheid.

ROCvA-F is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam en Flevoland en staat voor de maatschappelijke opgave om – binnen een uitdagende grootstedelijke context – de studenten en leerlingen te ondersteunen bij persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing en ze uit te dagen het eigen talent volledig te benutten.

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Auditcommissie

Vanwege de omvangrijke vastgoedportefeuille, de grootstedelijke context en ROC van Amsterdam-Flevoland een onderwijsinstelling is met maatschappelijk vastgoed heeft de Raad van Toezicht structureel een portefeuillehouder die (ruime) kennis en ervaring meebrengt op het gebied van vastgoed en huisvesting. Het betreffende lid is daarom lid van de auditcommissie en brengt – uiteraard – een bredere blik mee. Het (geactualiseerde) Strategisch Huisvestingsplan en onderhoudsplan alsmede de algemene opgave die er op het gebied van vastgoed en huisvesting ligt, is een belangrijk thema waar het nieuwe lid van de Raad van Toezicht tevens lid van de Auditcommissie van grote toegevoegde waarde dient te zijn.

De ideale kandidaat

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht en lid van de Auditcommissie heeft ruime kennis en ervaring van vastgoed en huisvesting binnen een maatschappelijke context. Het nieuwe lid heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring (gehad) in een grote, complexe en gelaagde publieke organisatie met vergelijkbare opgaven op het gebied van vastgoed en huisvesting. Het nieuwe lid heeft een duidelijke visie op en inzicht in (de exploitatie van) maatschappelijk vastgoed en hoe zich dit verhoudt tot het primaire onderwijsproces. Het nieuwe lid moet in staat zijn om een strategische sparringpartner van toegevoegde waarde te zijn van zowel het College van Bestuur als de bredere organisatie. Het nieuwe lid, onafhankelijk en vanuit een zuivere rol- en taakopvatting, heeft voeling met studenten, leerlingen en medewerkers en is gericht op samenwerken voor het beste resultaat. Een voeling die samenhangt met diversiteit & inclusie en de grootstedelijke context waarbinnen ROC van Amsterdam-Flevoland actief is.

In aanvulling op bovenstaande drie belangrijkste functie-vereisten (kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en huisvesting, zicht op de maatschappelijke context, ervaren toezichthouder/bestuurder) voldoen kandidaten aan het algemeen profiel zoals geldt voor alle leden van de Raad van Toezicht en is terug te vinden in het uitgebreide profiel (te downloaden op deze pagina).

Qua persoonlijkheidskenmerken herkennen kandidaten zich in het volgende:

  • Stevig zonder ego. Rolzuiver.
  • Teamspeler met verbindend vermogen.
  • Staat open voor andere perspectieven en brengt deze ook zelf in.
  • Brengt scherpte in het gesprek. Inhoudelijk vasthoudend.

En – niet onbelangrijk – nieuwe leden van de Raad van Toezicht hebben tijd in de agenda en ruimte in het hoofd om de rol op gedegen en enthousiaste wijze in te vullen.

ROC van Amsterdam – Flevoland staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Nadrukkelijk worden kandidaten uitgenodigd te solliciteren die door hun achtergrond en ervaring de diversiteit binnen ROC van Amsterdam – Flevoland (verder) versterken.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 31 mei 2024)
Voor ROC van Amsterdam-Flevoland begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar het nieuwe lid van de Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 31 mei 2024 via info@chassesearch.nl.

Op de sollicitatie is het privacy statement van Chasse van toepassing. Meer informatie over het privacy statement leest u hier.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 31/05/2024