Lid RvC – RKZ

Functie: Lid Raad van Commissarissen
Opdrachtgever: Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
Solliciteren tot: 12/05/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk zoekt Chasse Executive Search:

Lid Raad van Commissarissen

Praktiserend medicus met een innovatieve blik

Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) is een middelgroot algemeen ziekenhuis voor de kwetsbare bewoners van de regio IJmond en Midden-Kennemerland. Het Rode Kruis Ziekenhuis staat in Beverwijk en heeft een polikliniek in Heemskerk. Het RKZ is hét ziekenhuis voor inwoners uit de regio IJmond en omstreken. Daarnaast is het RKZ het thuis van het Brandwondencentrum Beverwijk: internationaal expertisecentrum op het gebied van onderzoek en behandeling van (brand)wonden en littekens. Veel van de onderscheidende zorg in het ziekenhuis komt voort uit de brandwondenspecialisatie.

Patiënten en verwijzers waarderen het kleinschalige en toegankelijke dat het ziekenhuis ook kenmerkt. Het RKZ heeft 275 bedden en er werken rond de 1650 medewerkers en circa 150 vrijwilligers. Het RKZ levert snel kwalitatief goede en passende zorg. De missie geeft aan waar het RKZ voor staat:

“Wij streven ernaar de gezondheid van onze patiënten dusdanig te ondersteunen dat zij in staat zijn om van de maximale kwaliteit van hun leven te genieten.”

Het ziekenhuis is, in afwijking van de meeste Nederlandse algemene ziekenhuizen, particulier eigendom.

Vacature Raad van Commissarissen

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijnen ontstaat er in dit najaar een vacature van lid van de Raad van Commissarissen.

Het RKZ is op zoek naar een kandidaat met een medische achtergrond met gebleken belangstelling voor de organisatie en innovatie van de zorg, bij voorkeur met ervaring in de curatieve zorg en in een bestuurlijke rol. Ervaring met kwaliteit en veiligheid in de zorg is een must. Deze commissaris wordt voorzitter van de Kwaliteitscommissie.

De kandidaat voelt zich thuis in een omgeving waarin vernieuwing van zorgprocessen, samen met de regionale partners, een vanzelfsprekendheid is. De verwachte tijdsbesteding is 1 tot 2 dagen per maand onder normale omstandigheden.

De Raad van Commissarissen streeft nadrukkelijk naar een diverse samenstelling. De Medische Staf van het RKZ heeft het recht om een voordracht te doen voor deze zetel in de Raad van Commissarissen.

Algemeen profiel lid Raad van Commissarissen

Ieder lid van de rvc:

 • Heeft affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van RKZ B.V.;
 • Etaleert een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Heeft het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Heeft het vermogen om het beleid van de B.V. en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • Heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als het RKZ stellen;
 • Is voldoende beschikbaar voor de uitoefening van haar / zijn rol;
 • Bestuurlijke ervaring is een pre (bijvoorbeeld Medisch Stafbestuur.

Specifiek profiel Commissaris Medisch / Zorg profiel

De kandidaat:

 • Heeft een brede medische achtergrond bij voorkeur met actuele ervaring in de curatieve zorg;
 • Ervaring in een bestuurlijke rol strekt tot aanbeveling;
 • Beschikt over een brede strategische visie op de zorgsector in het algemeen met voldoende kritische distantie tot het zorgbeleid;
 • Heeft ervaring met kwaliteit en veiligheid in de curatieve zorg;
 • Heeft ervaring met en/of kennis van de multiculturele aspecten van de zorg;
 • Heeft aantoonbaar affiniteit met innovaties en vernieuwing van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld door publicaties;
 • Heeft zowel kennis van (zorg)processen als van het logistieke (primaire) proces;
 • Beschikt over een aantal voor de functie en het ziekenhuis relevante netwerken;
 • Is bereid het voorzitterschap van de Kwaliteitscommissie op zich te nemen.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen en het streven naar diversiteit, worden kandidaten met een niet-westerse achtergrond nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren

Competenties en persoonlijkheid

 • Natuurlijk overwicht, overtuigt door ervaring, charisma en deskundigheid;
 • Onafhankelijke en constructief-kritische persoonlijkheid;
 • In staat om eigen vakdeskundigheid op de medische portefeuille in te brengen en ook de helicopterblik te houden;
 • Innovatieve blik;
 • Efficiënte en analytische persoon;
 • Communicatief vaardig, soepel én duidelijk;
 • Onderscheidt hoofd- en bijzaken;
 • Toegankelijk.

De tijdsbesteding voor deze positie wordt ingeschat op circa een tot twee dagen per maand.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 12 mei 2023)

Voor het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk begeleiden Monique de Vos en Marrit Smit van Chasse Executive Search de zoektocht naar het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 12 mei 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 12/05/2023