Lid Raad van Toezicht – Jeugdformaat

Functie: Lid Raad van Toezicht
Opdrachtgever: Jeugdformaat
Solliciteren tot: 15/09/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Stichting Jeugdformaat zoekt Chasse Executive Search:

Lid Raad van Toezicht

Financieel / bedrijfskundig profiel, voordrachtskandidaat pleegouderraad

Jeugdformaat

Stichting Jeugdformaat is een aanbieder van jeugd- en opvoedhulp in de regio Haaglanden (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer). Jeugdformaat biedt professionele jeugdhulp en ondersteuning aan ongeveer 10.000 gezinnen (kinderen, jongeren en hun ouders) die niet op eigen kracht voldoende richting kunnen geven aan het eigen bestaan.

Jeugdformaat doet dit met circa 900 medewerkers en ruim duizend pleeggezinnen. De organisatie biedt ambulante hulp en hulp in vormen van verblijf zoals gezinshuizen en zestien residentiële voorzieningen. Daarnaast biedt Jeugdformaat gesloten Jeugdzorg in de vorm van een samenwerkingsverband met een tweetal andere aanbieders (Ipse de Bruggen, gespecialiseerd in opvang en begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking; en Youz aanbieder van jeugd-geestelijke gezondheidszorg). Deze samenwerking bestaat uit het bieden van verblijf, behandeling en begeleiding vanuit geslotenheid onder de naam Schakenbosch BV. De hulp van Jeugdformaat is er op gericht de eigen kracht van de opvoeders te vergroten en het bestaande sociale netwerk te versterken of te ontwikkelen.

Jeugdformaat biedt schoolmaatschappelijk werk aan op ruim 160 scholen in de regio onder de naam Schoolformaat. Ook biedt Jeugdformaat, ingegeven door de eerder op gang gekomen toestroom van vluchtelingen, verblijf en begeleiding aan Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen. Jeugdformaat zoekt voortdurend de balans tussen de vraag van cliënten en van de samenleving. De organisatie streeft consequent naar vergroting van de inhoudelijke kwaliteit van de zorg en dienstverlening.

Aanleiding vacature

Eind dit jaar eindigt de tweede en laatste termijn van de heer Jan van Merwijk als lid van de Raad van Toezicht. Hierdoor ontstaat een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht van Stichting Jeugdformaat. Het lid zal deel gaan uitmaken van de Audit & Compliance Commissie (Financiële Commissie). Tevens betreft het een vacature op voordracht van de pleegouderraad.

De kandidaat

Jeugdformaat staat er financieel en organisatorisch goed voor. Tegelijkertijd opereert Jeugdformaat binnen de onvoorspelbaarheid en complexiteit van het sociaal domein in het algemeen en de jeugd- en opvoedhulp in het bijzonder en werkt daarbij op een aantal gebieden in samenwerkingsverbanden. Dit vraagt om een breed samengestelde Raad van Toezicht die goed invulling geeft aan de toezicht- en werkgeversrol, maar met name ook de rol als sparring partner van de bestuurder en zicht heeft op het netwerk waarbinnen Jeugdformaat opereert en de impact hiervan op toezicht.

Mede daarom zoekt Jeugdformaat een ervaren toezichthouder met een financieel / bedrijfskundig profiel. Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht én het feit dat de raad de komende jaren vanwege het rooster van aftreden behoorlijk zal wijzigen, is Jeugdformaat op zoek naar een ervaren toezichthouder met een financieel / bedrijfskundig profiel én hart voor de jeugdzorg. Bij voorkeur is het nieuwe lid eindverantwoordelijk bestuurder (geweest) van een grote zorginstelling. Daarbij herkent de ideale kandidaat zich in de volgende typeringen: pragmatisch, humor, down to earth, positief-kritisch en teamspeler.

Het lid zal deel gaan uitmaken van de Audit & Compliance Commissie en dient daarbij complementair te zijn aan het andere lid van deze commissie. Tevens betreft het een vacature op voordracht van de pleegouderraad.

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht beschikt daarom over:

Specifiek:

  • Kennis en aantoonbare competenties op het terrein van financiële en bedrijfsmatige aspecten in brede zin. Bij voorkeur vanuit een huidige of eerdere (eind)verantwoordelijke functie binnen een grote zorginstelling.
  • Ervaring met medezeggenschap en een flexibele, samenwerkingsgezinde en betrokken opstelling richting medezeggenschap.
  • Een relevant landelijk netwerk op het gebied van financiën en bedrijfsvoering.
  • Expertise en ervaring op strategisch niveau op het vlak van continu verbeteren, verandermanagement en doorvoeren van innovatie, digitalisering, datamanagement en informatisering, vastgoedontwikkeling en risicomanagement;
  • Het zijn van een serieuze sparringpartner op financieel terrein voor de Raad van Bestuur, binnen de Raad van Toezicht en voor de externe accountant.
  • Affiniteit met de wereld van de pleegzorg en wil staan voor de belangen van pleegouders.

Algemeen:

  • Aantoonbare affiniteit met de jeugdzorg, het bredere sociale domein en de doelgroep van en het werk van Jeugdformaat
  • Stevige persoonlijkheid en ervaring als toezichthouder van een maatschappelijke organisatie. (Bestuurlijke) ervaring met en begrip van de complexiteit van het opereren in het semipublieke domein en in relatie tot de decentrale overheid is een pré.
  • Bij voorkeur binding met en netwerk in de regio Haaglanden.
  • Het nieuwe lid is bij voorkeur pragmatisch, een teamspeler, maatschappelijk betrokken en in staat mee te denken met de bestuurder; denkt van buiten naar binnen en is prettig en informeel in de samenwerking.

En – niet onbelangrijk – het nieuwe lid van de Raad van Toezicht heeft tijd in de agenda en ruimte in het hoofd om deze toezichthoudende rol op gedegen en enthousiaste wijze in te vullen.

De Raad hecht aan diversiteit in de samenstelling van de Raad. De Raad is van mening dat diversiteit van (culturele) achtergrond de kwaliteit van het intern toezicht ten goede komt. De Raad zoekt – bij gelijke geschiktheid – dan ook een lid dat deze diversiteit versterkt.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 15 september 2023)
Voor Jeugdformaat begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar het nieuwe lid van de Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 15 september 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 15/09/2023