Lid Raad van Toezicht – Veluwse Onderwijsgroep

Functie: Lid Raad van Toezicht
Opdrachtgever: Veluwse Onderwijsgroep
Solliciteren tot: 01/10/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor de Veluwse Onderwijsgroep zoekt Chasse Executive Search een:

Lid van de Raad van Toezicht

Lid Onderwijscommissie

Veluwse Onderwijsgroep

De Veluwse Onderwijsgroep is een door talent en ambitie gedreven organisatie, die er in de eerste plaats is voor de leerling. De Veluwse Onderwijsgroep geeft leerlingen de ruimte en de mogelijkheden hun talenten te ontdekken en zichzelf zodanig te ontwikkelen dat zij daar nu en later zo optimaal mogelijk gebruik van kunnen maken. Medewerkers zullen zich daarvoor ook als professional moeten blijven ontwikkelen. Onderwijs is de kerntaak en is gericht op het heden en de toekomst van de leerlingen. Het onderwijs verbindt hen met de samenleving.

Bijna 2.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor de ruim 13.000 leerlingen. Met een breed onderwijsaanbod, dat verzorgd wordt op vijftien katholieke basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs, vier katholieke scholen voor voortgezet onderwijs (waarvan één nadrukkelijk oecumenisch), drie scholen voor christelijk voortgezet onderwijs en drie scholen voor openbaar voortgezet onderwijs, wil de Veluwse Onderwijsgroep ervoor zorgen dat leerlingen gelijke kansen krijgen en gestimuleerd worden hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen en deze te delen met anderen. Telkens door stil te staan bij resultaten, het vieren van successen, maar ook het kritisch blijven kijken naar wat beter kan en moet.

De scholen van de Veluwse Onderwijsgroep staan onder leiding van het College van Bestuur. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor zowel de bedrijfsvoering als de onderwijskundige koers van de Veluwse Onderwijsgroep op strategisch niveau.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht bestaat uit zes leden die het beleid van de Veluwse Onderwijsgroep toetsen. Daarnaast ziet de raad erop toe dat het beleid eerlijk en transparant aan alle belanghebbenden wordt uitgelegd.

De raad van toezicht kent drie commissies:

 • Remuneratie- en Governancecommissie.
 • Auditcommissie.
 • Onderwijscommissie.

Alle leden van de raad van toezicht zijn lid van één of meerdere commissies.

Aanleiding vacature

Per januari 2024 neemt mevrouw Joke van Saane na twee termijnen reglementair afscheid van de Raad van Toezicht. Mevrouw Van Saane is voorzitter van de Onderwijscommissie. Hierdoor ontstaat per die datum de vacature voor lid van de Raad van Toezicht van de Veluwse Onderwijsgroep, tevens lid van de Onderwijscommissie.

Kandidaat

Het nieuwe lid van de raad van toezicht van de Veluwse Onderwijsgroep wordt tevens lid van de Onderwijscommissie.

Onderwijscommissie

De Onderwijscommissie adviseert de raad van toezicht bij het toezicht houden op de opzet en werking ten aanzien van kwaliteit en veiligheid van het onderwijs. De commissie is tevens een klankbord voor de raad van toezicht en het college van bestuur bij het voorbereiden en nemen van besluiten over het onderwijs in de volle breedte waaronder onderwijskwaliteit en -vernieuwing, veiligheid en innovatie.

Profiel nieuw lid van de raad van toezicht

Naast de algemene gewenste deskundigheid zoals in het uitgebreide profiel omschreven waar alle leden van de raad van toezicht over dienen te beschikken, geldt voor de vacature dat de Veluwse Onderwijsgroep op zoek is naar kandidaten met ruime ervaring binnen en een intrinsieke verbinding met het onderwijs. Het nieuwe lid levert in de verschillende rollen van toezichthouder een belangrijke bijdrage aan het goede gesprek over de volle breedte van het onderwijs, waaronder het nieuw te ontwikkelen kwaliteitsbeleid waarbij het uitgangspunt is om beleid te maken voor het geheel van het onderwijs dat de Veluwse Onderwijsgroep biedt. Een nieuw lid dat, onafhankelijk en vanuit een zuivere rol- en taakopvatting, voeling heeft met de leerlingen en medewerkers en gericht is op samenwerken voor het beste resultaat. Een voeling die samenhangt met affiniteit met – en gelet op deze commissie – diepgravende ervaring in het onderwijs  en de regionale context waarbinnen de Veluwse Onderwijsgroep actief is. Op deze wijze levert het nieuwe lid, samen met de andere leden van de raad van toezicht, een bijdrage aan het goede gesprek binnen de raad van toezicht en leveren daarmee een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs in de regio Apeldoorn.

Complementariteit

Het nieuwe lid van de raad van toezicht wordt lid van de Onderwijscommissie. Nadrukkelijk wordt gezocht naar een complementair team. De voorzitter van de Onderwijscommissie heeft een brede achtergrond in zowel de consultancy als het (academisch) onderwijs met diepgravende kennis over onder andere thema’s als digital transformation, kennismanagement en verandermanagement.

Profiel lid Onderwijscommissie

De specifieke deskundigheden die van het nieuwe lid van de Onderwijscommissie worden gevraagd zijn:

 • Ruime ervaring in (het primaire proces van) het onderwijs. Bij voorkeur onderwijskundig onderlegd. Heeft zicht op ontwikkelingen relevant voor het funderend onderwijs en heeft een doorwrochte visie op onderwijskwaliteit en visie op kwaliteitscultuur. Heeft bij voorkeur zelf onderwijs gegeven.
 • Affiniteit met en/of achtergrond binnen het openbaar onderwijs.
 • Grote affiniteit met toezicht. Toezichthoudende ervaring vormt een pré, maar is geen vereiste. Beschikt over bestuurlijke ervaring en is in staat om te fungeren als sparringpartner van het college van bestuur.
 • Heeft een hart voor onderwijs en voelt zich thuis bij een organisatie die uitgaat van collectief leiderschap.
 • Voelt zich verbonden met en is bij voorkeur woonachtig in één van de gemeenten waar de Veluwse Onderwijsgroep actief is (Apeldoorn, Brummen, Epe, Twello).

Qua persoonlijkheidskenmerken herkennen kandidaten zich in het volgende:

 • Stevig zonder ego. Rolzuiver.
 • Teamspeler met verbindend vermogen.
 • Staat open voor andere perspectieven en brengt deze ook zelf in.
 • Brengt scherpte in het gesprek. Inhoudelijk vasthoudend.
 • Analytisch, kan afstand nemen en brengt perspectief.
 • Kritische en onafhankelijke geest.
 • Kijkt verder dan de eigen portefeuille.
 • Teamspeler met verbindend vermogen.

De raad van toezicht van de Veluwse Onderwijsgroep streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd en (culturele) diversiteit. Nadrukkelijk worden kandidaten uitgenodigd te solliciteren die door hun achtergrond en ervaring de diversiteit binnen de raad van toezicht versterken bij voorkeur op het gebied van genderdiversiteit.

De procedure (sluitingsdatum: zondag 1 oktober 2023)
Voor de Veluwse Onderwijsgroep begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar het nieuwe lid van de Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is zondag 1 oktober 2023 via info@chassesearch.nl

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 01/10/2023