Provinciesecretaris/Algemeen Directeur – Provincie Gelderland

Functie: Provinciesecretaris / Algemeen Directeur
Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Solliciteren tot: 27/09/2023
Download het volledig functieprofiel

Gelderland is de mooiste provincie van Nederland. Dat komt door de mensen die hier wonen, de bedrijven en instellingen in onze provincie en de prachtige omgeving. En al het moois dat gebeurt in de steden en in het landelijk gebied. Daar zijn we trots op, dus dat willen we graag zo houden. En waar het kan nog mooier maken. Om daar een grote bijdrage aan te leveren zoekt Chasse Executive Search voor de Provincie Gelderland de nieuwe:

Provinciesecretaris / Algemeen Directeur

Betrokken, benaderbaar en stevig. Realisatiekracht en maatschappelijke impact.

Wat is je rol?

Je geeft als provinciesecretaris/algemeen directeur richting en – samen met een collega-directeur – (indirect) leiding aan de ambtelijke organisatie. Samen met 1.500 medewerkers werk je aan een nog mooier Gelderland. Je bent ook de secretaris én de eerste adviseur van het College van Gedeputeerde Staten. Door deze dubbelrol vorm je de schakel tussen bestuur en organisatie én de trialoog tussen bestuur, organisatie en Provinciale Staten. En uiteraard ben je bestuurder in de zin van de WOR en is de Ondernemingsraad een belangrijke gesprekspartner. Ten slotte ben je ambassadeur en vertegenwoordiger van Gelderland bij medeoverheden en maatschappelijke partners: binnen en buiten Gelderland en in Brussel en in Den Haag.

Wat is de opgave?

Inhoudelijk leidend voor Provincie Gelderland is het recent gepresenteerde coalitieakkoord. In het coalitieakkoord staat wat BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP tot 2027 in Gelderland willen bereiken. Deze partijen besloten na de verkiezingen van 2023 samen te werken. Het akkoord van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP heeft als titel ‘Gewoon doen’.  Uitvoering staat centraal en dat wil de nieuwe coalitie in verbinding met de Gelderlanders doen.

Samen met de organisatie sta je voor de opgave om het coalitieakkoord te realiseren. Een hoog professionele organisatie met veel kennis in huis. Een inhoudelijk gedreven organisatie die tegelijkertijd behoefte heeft aan focus, integraliteit en het omzetten van beleid naar realisatie. De organisatie van Provincie Gelderland staat onder leiding van een tweehoofdige directie met een collectieve verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie. De directie wordt geleid door de Provinciesecretaris/Algemeen Directeur. Om die samenwerking tussen afdelingen goed tot stand te kunnen brengen én als management herkenbaar als één geheel leiding te geven aan de hele organisatie, is (recent) gekozen we voor een beperkt aantal van 8 concernmanagers die ieder leiding geven aan circa 5 tot 10 teamleiders. Samen met de twee directeuren vormen zij het Concernmanagementteam. Binnen de directie zijn de portefeuilles, evenals tussen de concernmanagers, zodanig verdeeld dat gezamenlijkheid en integraliteit het uitgangspunt is. De provinciale organisatie bestaat uit diverse afdelingen en programma’s.

Je geeft zichtbaar en inspirerend leiding aan en bent nadrukkelijk cultuurdrager van een organisatie die zich beweegt naar integraliteit en realisatiekracht.  Inhoudelijke resultaat en impact staan voorop. Dat betekent het duidelijk kiezen en nemen van onze rol, welke instrumenten we daar voor nodig hebben en het werken in een cyclus: beleid maken, programmeren, realiseren, monitoren en evalueren. Hierbij zijn data onmisbaar. Veel van het instrumentarium én het beleid zijn er al. Daarom zijn integraliteit en realisatiekracht sleutelwoorden voor een organisatie die vanuit creativiteit en in nauwe verbinding staat met omgeving en aanjager is van samenwerking met maatschappelijke meerwaarde en impact.  Dit alles binnen een veranderend financieel kader dat vraagt om focus en keuzes maken en de kracht die keuzes om te zetten in resultaat. Daarom is aandacht voor de bedrijfsvoering en de basis op orde essentieel.

Samen doelen bereiken, maatschappelijke opgaven aanpakken, vraagt om een partnerschap waarin zij aan zij wordt opgetrokken en wederkerigheid de norm is. Omdat zowel de opgaven, de middelen en de partners van de provincie steeds verschillen, zal ook de provinciale rolinvulling niet standaard dezelfde kunnen zijn.

Wie zoeken we?

Provincie Gelderland is daarom op zoek naar een Provinciesecretaris/Algemeen Directeur die vanuit verbinding – binnen én buiten – tot maatschappelijke resultaat komt. Een politiek-bestuurlijk sensitief strateeg die als eerste adviseur van het College van GS de visie op de opgave van Gelderland vertaalt in adviezen aan het college en het natuurlijk gezag heeft om medewerkers daarin mee te nemen. Je vormt de schakel tussen bestuur en organisatie én de trialoog tussen bestuur, organisatie en Provinciale Staten. Daarom voel je je thuis zowel op de inhoud als de bedrijfsvoering. Je brengt vernieuwende inzichten in, bent stevig en durft tegen te hangen. Je bent authentiek en je bewust van de diversiteit aan taken en rollen en beschikt over flexibiliteit in stijlen passend bij rol en opgave: je weet wanneer je moet coachen, ruimte geeft, strak(ker) stuurt en wanneer je op je handen moet zitten. Een boegbeeld van een inclusieve en diverse ambtelijke organisatie waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd of sociaaleconomische achtergrond. Je biedt de organisatie duidelijkheid en sturing en daarmee de kaders voor professionele autonomie, stimuleert eigenaarschap en bent in staat tot het leiden van veranderprocessen en neemt de organisatie daarin mee. Een professional met hart voor de publieke zaak en het middenbestuur die ervaring in de sturing van complexe en grote organisaties omzet in concrete resultaten. Een teamspeler met medezeggenschap hoog in het vaandel die nieuwsgierig is en mensen inspireert en de organisatie in positie brengt. Je handelt vanuit verbinding en luistert, zowel naar de harde als zachte stemmen. Een ambassadeur voor Gelderland die makkelijk en strategisch schakelt binnen én buiten Gelderland.

Dit alles vraagt om een kandidaat die van veel markten thuis is en veel stijlen heeft. Een kandidaat die creatief en betrokken het College van GS adviseert en de organisatie leidt. Betrokken, benaderbaar en stevig. En bovenal een kandidaat die staat én gaat voor maatschappelijke impact en dus realisatiekracht heeft.

In de functieprofiel is de woordwolk terug te vinden als uitkomst van de input van de medewerkers van Provincie Gelderland. Deze woorden geven weer wat de medewerkers van Gelderland zoeken.

Provincie Gelderland gaat voor diversiteit!

We bieden ruimte aan iedereen en gebruiken de kracht van een diverse groep mensen met hun verschillende kwaliteiten, achtergronden en talenten om betere resultaten te halen voor Gelderland én de organisatie. Naast kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook je hele persoon en achtergrond mee. En die verwelkomen we. 

De procedure (sluitingsdatum: woensdag 27 september 2023)
Voor Provincie Gelderland begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Provinciesecretaris/Algemeen Directeur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is woensdag 27 september 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 27/09/2023