Twee Leden Raad van Toezicht – Amarant

Functie: Twee Leden Raad van Toezicht
Opdrachtgever: Amarant
Solliciteren tot: 26/04/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor Amarant zoekt Chasse Executive Search twee leden van de Raad van Toezicht:

Lid Raad van Toezicht

Profiel Digitalisering en Procesinnovatie

&

Lid Raad van Toezicht

Profiel Organisatieontwikkeling en HRM

Amarant draagt bij aan het welzijn en geluk van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel. Amarant helpt problemen te verminderen, stimuleert de zelfredzaamheid en zet zich in voor een hogere kwaliteit van leven. Dat doet Amarant in verbinding met verwanten, medezeggenschap en samenwerkingspartners.

Groot denken, klein doen is het motto van Amarant en de titel van het strategisch kader 2021-2024. Met kleine haalbare stappen worden grote ambities waargemaakt. Het strategisch kader is hier terug te lezen.

Verbinden, nieuwsgierig en lef zijn de kernwaarden die richting geven aan het denken en doen. Via deze kernwaarden wordt invulling gegeven aan de missie en visie van Amarant.

Organisatie

Amarant kan niet zonder de 5.325 medewerkers en stagiaires. Ook krijgt Amarant hulp van ruim 1.300 vrijwilligers. De medewerkers, stagiaires en medewerkers bieden zorg aan ongeveer 6.000 cliënten verdeeld over het Sociaal Domein (2.200), Wonen in de Wijk (1.251), Jeugd (1.164), Intensieve Ondersteuning (694) en Specialistische Zorg (685).

Naast een breed aanbod aan zorg, begeleiding en behandeling aan huis of met verblijf, biedt Amarant volop mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, leren, werken en vrije tijd.

De zorgprofessional weet het beste wat er nodig is om de juiste invulling te geven aan de zorg en ondersteuning van de cliënt. Daarom liggen de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie, georganiseerd in krachtige teams. Samen met cliënten en verwanten zijn de teams verantwoordelijk voor de zorg die zij bieden. De organisatie eromheen is ondersteunend en faciliterend aan dit zorgproces.

Krachtige teams zijn geen doel op zich, maar een middel om waarde toe te voegen aan het leven van de cliënt en zijn naasten. Om dit goed te kunnen doen, is ruimte nodig om eigen keuzes te mogen maken. Een veilige werkcultuur is bij Amarant daarom heel belangrijk. Er wordt een omgeving geschapen waarin fouten mogen worden gemaakt en elkaar feedback wordt gegeven. Waarin samen kan worden geleerd. Iedere zorgdivisie bestaat uit zorgeenheden met een aantal krachtige teams die aangestuurd worden door een Manager Krachtige Teams.

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over Amarant. Amarant kent een tweehoofdige Raad van Bestuur en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Amarant. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

Leden van de Raad van Toezicht voldoen aan het algemeen profiel voor de Raad van Toezicht als geheel (zie hiertoe het functieprofiel, te downloaden op deze pagina).

Profielen nieuwe leden van de Raad van Toezicht

De nieuwe leden van de Raad van Toezicht zijn teamspelers die met een brede blik de verschillende rollen van toezichthouder vervullen. Toezichthouders met grote affiniteit voor de zorg en het werkgebied van Amarant. Met een groot gevoel voor governance en goed schakelend in de verschillende rollen die van een toezichthouder worden gevraagd en in staat deze goed te onderscheiden. De nieuwe leden van de Raad van Toezicht weten vanuit de eigen kennis en ervaring op enerzijds het profiel Digitalisering en Innovatie en anderzijds op het profiel Organisatieontwikkeling en HRM een waardevolle bijdrage te leveren aan de governance van Amarant en zijn – op de respectievelijke profielen – sparring partner voor de Raad van Bestuur als geheel en de betreffende portefeuillehouder in het bijzonder. Beide toezichthouders hebben goed inzicht in de complexiteit van een grote zorgorganisatie en zijn in staat om de grote lijnen te zien om daarmee de rol als toezichthouder waar te maken. De nieuwe leden zijn vanuit de eigen expertise in staat om als klankbord op te treden en (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen te vertalen naar Amarant.

Digitalisering en Innovatie

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht met het profiel Digitalisering en Procesinnovatie beschikt over relevante kennis en ervaring op dit profiel en daarmee van IT en datagedreven werken. Het nieuwe lid is tevens lid van de auditcommissie financiën.

Organisatieontwikkeling en HRM

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht met het profiel Organisatieontwikkeling en HRM beschikt over relevante kennis en ervaring op dit profiel en daarmee van sociale innovatie en sturing op netwerksamenwerking vanuit een veranderkundig perspectief. Het nieuwe lid is tevens lid van de remuneratiecommissie en lid van de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid.

Uitgangspunten voor de samenhang tussen de vacatures

Gelet op de regionale focus én de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is één van de nieuwe leden woonachtig en/of werkzaam binnen het werkgebied van Amarant (Brabant). Ten slotte is – mede vanwege de toegenomen complexiteit van het toezichthouderschap in de zorg – minimaal één van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht een ervaren toezichthouder, bij voorkeur het nieuwe lid met het profiel organisatieontwikkeling en HRM.

En – niet onbelangrijk – de nieuwe leden hebben tijd in de agenda en ruimte in het hoofd om deze toezichthoudende rol op gedegen en enthousiaste wijze in te vullen.

Amarant staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Amarant nodigt dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 26 april 2024)
Voor Amarant begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de (samenhangende) zoektocht naar de nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 26 april 2024 via info@chassesearch.nl.

Bij de sollicitatie graag aangeven naar welk profiel de voorkeur uitgaat. 

Op de sollicitatie is het privacy statement van Chasse van toepassing. Meer informatie over het privacy statement leest u hier.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 26/04/2024