Twee Leden Raad van Toezicht – Universiteit voor Humanistiek

Functie: Twee Leden van de Raad van Toezicht
Opdrachtgever: Universiteit voor Humanistiek
Solliciteren tot: 07/06/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor de Universiteit voor Humanistiek zoekt Chasse Executive Search:

Lid Raad van Toezicht
Aandachtsgebied Onderwijs

&

Lid Raad van Toezicht
Aandachtsgebied ICT & Facilitaire Zaken / lid Auditcommissie

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) is een kleinschalige universiteit in Utrecht. De UvH laat zich in onderwijs en onderzoek inspireren door het humanisme en richt zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving. De wetenschappers van de UvH gebruiken hierbij hun expertise uit de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen.

De universiteit is gevestigd in een historisch pand in de binnenstad van Utrecht, een dynamische omgeving met ambiance en sfeer. De kleinschaligheid van de universiteit zorgt voor een persoonlijke werk- en studiesfeer. In de opleidingen gaan kritische scholing en persoonlijke vorming hand in hand. Dat weten de studenten te waarderen. De UvH is er trots op dat de universiteit elk jaar opnieuw hoog scoort in de Nationale Studenten Enquête.

De universiteit bestaat sinds 1989, en wordt door de overheid erkend en gefinancierd. De UvH is geassocieerd lid van de Universiteiten van Nederland en is gehouden aan de door UNL vastgestelde gedragscodes, waaronder de Code Goed Bestuur.

Algemeen profiel Raad van Toezicht

Voor elk lid van de Raad van Toezicht geldt dat deze moet beschikken over:

  • academisch denk- en werkniveau.
  • specifieke deskundigheid om de taak naar behoren te vervullen en voldoende onderlegd om mee te denken over het geheel.
  • een onafhankelijke blik, een constructief kritische houding en de nodige distantie/rolvastheid.
  • inzicht in het functioneren van complexe, professionele organisaties.
  • strategisch denkvermogen en het vermogen om strategie- en beleidsvorming door het college van bestuur positief kritisch te volgen en beoordelen.
  • affiniteit met het humanistische gedachtegoed.

Voor de raad van toezicht gezamenlijk geldt:

  • ruime bestuurlijke ervaring.
  • visie op en ideeën over het bestuurlijk goed functioneren van een universiteit.
  • kunnen beoordelen en vertalen van maatschappelijke, levensbeschouwelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op de lange termijn in gevolgen voor de universiteit.
  • het vervullen van een klankbordfunctie voor het college van bestuur.

Vigerende regelingen en actuele beleidsstukken waaronder de recent geactualiseerde Statuten, het instellingsplan 2023-2027 en het jaarverslag 2022 zijn terug te vinden op de website van de Universiteit voor Humanistiek.

Profielen nieuwe leden van de Raad van Toezicht

De nieuwe leden van de Raad van Toezicht voldoen aan het algemeen profiel voor de Raad van Toezicht. Daarnaast herkennen kandidaten zich in de volgende kenschets:

De nieuwe leden van de Raad van Toezicht zijn teamspelers die met een brede blik de verschillende rollen van toezichthouder vervullen. Toezichthouders met kennis van en ervaring binnen het hoger onderwijs en affiniteit met het humanistische gedachtegoed.  Met een groot gevoel voor governance en goed schakelend in de verschillende rollen die van een toezichthouder worden gevraagd en in staat deze goed te onderscheiden. De nieuwe leden van de Raad van Toezicht weten vanuit de eigen kennis en ervaring binnen enerzijds het aandachtsgebied Onderwijs en anderzijds binnen het aandachtsgebied ICT & Facilitaire Zaken een waardevolle bijdrage te leveren aan de governance van de Universiteit voor Humanistiek en zijn – op de respectievelijke aandachtsgebieden – sparringpartner voor het College van Bestuur als geheel en de betreffende portefeuillehouder in het bijzonder. Beide toezichthouders hebben goed inzicht in de complexiteit van de universitaire context én de kleinschaligheid van een levensbeschouwelijke universiteit zoals de UvH en zijn in staat om de grote lijnen te zien om daarmee de rol als toezichthouder waar te maken.

Aandachtsgebied Onderwijs

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied Onderwijs heeft grondige kennis van het hoger onderwijsstelsel en de plaats van de levensbeschouwelijke universiteiten daarin en leidinggevende/bestuurlijke ervaring met de inrichting en kwaliteitszorg voor het wetenschappelijk onderwijs

Aandachtsgebied ICT & Facilitaire Zaken

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied ICT & Facilitaire Zaken heeft ruime kennis van en (eindverantwoordelijke) ervaring met bedrijfsvoering in het algemeen en de thema’s ICT & Facilitaire Zaken (waaronder huisvesting) in het bijzonder. De kennis en ervaring is opgedaan binnen de context van het hoger onderwijs. Het nieuwe lid is tevens lid van de Auditcommissie en is in staat om vanuit die bredere rol een bijdrage te leveren aan de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek.

En – niet onbelangrijk – de nieuwe leden hebben tijd in de agenda en ruimte in het hoofd om deze toezichthoudende rol op gedegen en enthousiaste wijze in te vullen.

De Universiteit voor Humanistiek gelooft in de kracht van diversiteit. Een divers team presteert beter. De UvH nodigt dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren en een bijdrage leveren aan een diverse samenstelling van de Raad van Toezicht.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 7 juni 2024)
Voor de Universiteit voor Humanistiek begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de (samenhangende) zoektocht naar de twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 7 juni 2024 via info@chassesearch.nl.

Op de sollicitatie is het privacy statement van Chasse van toepassing. Meer informatie over het privacy statement leest u hier.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 07/06/2024