Twee leden van de Raad van Toezicht – Hogeschool der Kunsten Den Haag

Functie: Twee Leden van de Raad van Toezicht
Opdrachtgever: Hogeschool der Kunsten Den Haag
Solliciteren tot: 26/01/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor de Hogeschool der Kunsten Den Haag zoekt Chasse Executive Search:

Lid Raad van Toezicht

Profiel Muziek en Dans

&

Lid Raad van Toezicht

Profiel Financiën, ICT en Risicomanagement en lid van de Auditcommissie

 

Hogeschool der Kunsten Den Haag

Een wereld waarin kunst een prominente rol speelt, is een betere wereld. Hiervoor zet de Hogeschool der Kunsten Den Haag zich in.

De Hogeschool der Kunsten Den Haag is een kleinschalige instelling voor hoger onderwijs op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, muziek en dans, met een sterk internationale focus. De Hogeschool is ontstaan door het samengaan, in 1990, van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium (KC). Beide faculteiten hebben een lange geschiedenis en een grote reputatie. De geschiedenis van de Koninklijke Academie gaat terug tot de ‘Haagsche Teeken-Academie’ van 1682 en is daarmee de oudste kunstacademie van Nederland en één van de oudste van Europa. Het Conservatorium werd opgericht door koning Willem I in 1826 als ‘Koninklijke Muziekschool’ en is daarmee het oudste conservatorium van Nederland. Door die rijke geschiedenis verwelkomt de Hogeschool der Kunsten zowel veel nationale als internationale studenten, docenten en gastdocenten. Dat zorgt voor een internationale uitstraling en een rijke diversiteit aan artistieke ideeën en invloeden.

De faculteiten hebben een hoge mate van autonomie, die recht doet aan de eigenheid van de Academie en het Conservatorium. De belangrijkste doelstelling van beide faculteiten is jonge talenten de hoogste graad van artisticiteit bij te brengen, gepaard met technische en ambachtelijke vaardigheden én een sterk kritisch vermogen, om te kunnen functioneren in een veeleisende en voortdurend veranderende beroepsomgeving. We streven ernaar actief deel uit te maken van de maatschappij en het werkveld en daarom betrekken we ook het grote publiek en de lokale samenleving in Den Haag op verschillende manieren bij de Hogeschool. De Hogeschool der Kunsten Den Haag telt gemiddeld 1.700 studenten, waarvan circa 1.100 jonge mensen uit het buitenland.

De Hogeschool heeft een woelige tijd achter de rug. In deze periode van verandering zet de Hogeschool in op verbinding om de samenwerking en cohesie in de Hogeschool der Kunsten te versterken.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat momenteel uit vijf leden. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en op de algemene gang van zaken in de Hogeschool. Ook is de RvT verantwoordelijk voor het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de RvT en het CvB. Daarnaast staat de RvT het College van Bestuur met raad terzijde. De Raad hanteert daartoe een toetsingskader waarin is uiteengezet op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven en welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd.

Aanleiding vacatures

In verband met het reglementaire afscheid – na twee termijnen – van één van de leden van de Raad van Toezicht ontstaat per juli 2023 een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool der Kunsten Den Haag met het profiel Muziek en Dans.

Tevens is besloten om de Raad van Toezicht uit te breiden naar zes leden. Hierdoor ontstaat een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool der Kunsten Den Haag met het profiel Financiën, ICT en Risicomanagement en lid van de Auditcommissie.

Profiel Muziek & Dans

In verband met het verstrijken van de benoemingstermijn in juli 2023 van het huidige lid zoeken wij kandidaten die zich herkennen in het volgende profiel:

 • aantoonbare ervaring in de wereld van kunst en cultuur, met muziek en/of dans als specialisme;
 • bestuurlijke ervaring en netwerk op het gebied van hoger onderwijs; en
 • kennis van wet- en regelgeving in de onderwijssector.

Gevraagde kwalificaties

 • het vermogen om het beleid van het College van Bestuur op hoofdlijnen te kunnen beoordelen;
 • ruime ervaring in de non-profit sector, waaronder evt. het hoger onderwijs;
 • de inbreng van een zinvol netwerk;
 • een serieuze inzet om maatschappij, muziek, dans en kunsten dichter bij elkaar te brengen;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, ook als toezichthouder;
 • het vermogen en de attitude om het CvB als klankbord bij te staan;
 • voldoende beschikbaarheid;
 • kritisch analytisch vermogen en onafhankelijke oordeelsvorming; en
 • in staat een goede balans te bewaren tussen betrokkenheid en afstand in de samenwerking tussen bestuur en toezicht.

Daarnaast heb je oog voor de ‘learning community’ die de Hogeschool vormt, ben je benaderbaar en betrokken bij het welzijn van studenten en personeel. Bovendien hecht je aan diversiteit & inclusie en integriteit en draag je graag bij aan een onafhankelijke, verantwoordelijke opstelling van de Raad van Toezicht.

Profiel Financiën

De vacature in de Raad van Toezicht van de Hogeschool der Kunsten Den Haag betreft een uitbreiding van de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht. Specifieke aandachtsgebieden zijn Financiën en Risicomanagement en het nieuwe lid is tevens lid van de auditcommissie.

Het profiel van het te benoemen lid wordt gekenmerkt door:

 • stevige financial die oog heeft voor de context en complexiteit van de organisatie;
 • brengt naast de gewenste financiële expertise een bredere blik op de wereld van kunst en cultuur;
 • ervaren met toezicht en met aandacht én tijd voor de organisatie en stakeholders;
 • gevoel voor de verantwoordelijkheid richting het werkveld (studenten en docenten);
 • bekend met de beginselen van de code van behoorlijk bestuur; en
 • bekend met vraagstukken op het terrein van corporate governance en sociale veiligheid.

Gevraagde kwalificaties

 • bij voorkeur een registeraccountant of register EDP-auditor (RA of RE);
 • ruime (bestuurlijke) ervaring op het vlak van publieke bekostiging in een eindverantwoordelijke functie (CFO);
 • beschikt over aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van strategische financiële planning, vastgoed, bedrijfsvoering, interne risicobeheersings- en controlesystemen en cybersecurity;
 • doorziet jaarrekeningen, meerjarenbegrotingen en financiële rapportages;
 • heeft aantoonbare kennis op het gebied van digitalisering in een onderwijscontext;
 • het vermogen en de attitude om het CvB en de Controller met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, kan een tastbare bijdrage leveren aan strategische besluitvormingsprocessen; en
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Specifieke kwaliteiten waaronder:

 • is in staat een goede balans te bewaren tussen betrokkenheid en afstand in de samenwerking tussen bestuur en toezicht;
 • een authentieke, inspirerende, integere en innovatieve denker;
 • overtuigingskracht, in staat om draagvlak te creëren;
 • helicopter view, gebalanceerde oordeelsvorming;
 • daadkrachtig;
 • onderhandelingservaring;
 • collegiaal, nieuwsgierig, empathisch en in staat tot zelfreflectie;
 • gevoel voor politieke verhoudingen;
 • kritisch analytisch vermogen en onafhankelijke oordeelsvorming; en
 • voldoende beschikbaarheid.

Samenhang tussen de vacatures in de Raad van Toezicht

De nieuwe leden van de Raad van Toezicht zijn onderdeel van een toezichthoudend team. De twee nieuwe leden brengen verschillende profielen met zich mee en leveren vanuit verschillende perspectieven, kennis en ervaring een bijdrage aan de Raad van Toezicht en daarmee de Hogeschool der Kunsten. Nadrukkelijk wordt bij de selectie van en gesprekken met kandidaten rekening gehouden met de samenhang tussen de kandidaten in relatie tot het bredere team van de Raad van Toezicht.

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • In ieder geval één van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht is een ervaren toezichthouder.
 • De nieuwe leden leveren gezamenlijk een bijdrage aan de diversiteit van de Raad van Toezicht (zie ook het kader hieronder) in het algemeen, maar zeker ook aan een evenwichtige generatieverdeling binnen de Raad van Toezicht als geheel.
 • De nieuwe leden hebben tijd in de agenda en ruimte in het hoofd om de rol van toezichthouder op gedegen en enthousiaste wijze in te vullen.

De Hogeschool der Kunsten Den Haag staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Nadrukkelijk worden kandidaten uitgenodigd te solliciteren die door hun achtergrond en ervaring de diversiteit binnen de Raad van Toezicht versterken.

De procedure (sluitingsdatum: donderdag 26 januari 2023)

Voor de Hogeschool der Kunsten Den Haag begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is donderdag 26 januari 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 26/01/2023