Universiteitssecretaris – Open Universiteit

Functie: Universiteitssecretaris
Opdrachtgever: Open Universiteit
Solliciteren tot: 05/04/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor de Open Universiteit zoekt Chasse Executive Search de:

Universiteitssecretaris

Verbindend. Organisatiesensitief. Strategisch.

Open Universiteit

De Open Universiteit (OU) is een niet-traditionele, publieke universiteit met een bijzondere opdracht: het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van open academisch onderwijs.

De Open Universiteit heeft een hoogwaardig onderwijsaanbod op basis van een beproefd afstandsonderwijsmodel, voor wie niet kan (of wil) studeren aan een andere Nederlandse of Vlaamse universiteit. Voor het bachelor-onderwijs zijn er geen vooropleidingseisen en het onderwijs maakt flexibel studeren in deeltijd goed mogelijk. Het onderwijsmodel van de Open Universiteit is hiervoor de basis en staat voor activerend academisch afstandsonderwijs, met veel flexibiliteit voor studenten. De wetenschappelijke opleidingen krijgen veel waardering van studenten en experts, bijvoorbeeld in de jaarlijkse nationale studentenenquête.

De Open Universiteit heeft de wettelijke taak via onderwijskundig onderzoek bij te dragen aan de innovatie van het Nederlands hoger onderwijs. Ze heeft zich dan ook ontwikkeld tot dé expert op het gebied van leren en doceren in een door technologie verrijkte omgeving. Daarnaast wordt er onderzoek verricht op de andere wetenschapsgebieden waarop de Open Universiteit actief is. Verder vindt er interdisciplinair onderzoek plaats in het programma  Innovating for Resilience, en neemt de Open Universiteit deel aan de sectorplannen Beta en Social Sciences and Humanities. Met onderwijs en onderzoek wordt ook actief bijgedragen aan maatschappelijke vraagstukken, zowel in de regio als landelijk. Voorbeelden zijn het helpen inrichten van een instituut voor de afwikkeling van mijnschade, actieve participatie in regiodeals, en het Trustworthy AI-lab.

Instellingsplan

De ambities van de Open Universiteit staan beschreven in het Instellingsplan 2023-2027 Met open mind. Het instellingsplan bouwt daarmee voort op de stappen die de Open Universiteit de afgelopen jaren heeft gezet. Het aantal studenten is gegroeid. De score op studenttevredenheid is hoog. Het nieuwe onderwijsmodel is vastgesteld, het disciplinaire onderzoek is versterkt en er is een instellingsbreed interdisciplinair onderzoeksprogramma geformuleerd. Ook is er een begin gemaakt met een ingrijpende aanpassing van het ict-landschap. De komende jaren richt de Open Universiteit zich op het vergroten van de betekenisvolle bijdrage aan de ontwikkeling van studenten en de samenleving en op het versterken van de unieke positie in het universitair stelsel.

Organisatie

De structuur van de OU wordt gevormd door zes faculteiten, het expertisecentrum onderwijs, vijf diensten en twee afdelingen aangestuurd door het College van bestuur. De medezeggenschap bestaat uit de ondernemingsraad, de studentenraad en lokaal overleg.

Aanleiding voor de vacature

Gelet op de ambities van de Open Universiteit en de behoefte in uitbreiding van de (strategische) ondersteuning van het College van Bestuur is besloten tot het creëren van de nieuwe functie en daarmee de vacature voor Universiteitssecretaris van de Open Universiteit.

Universiteitssecretaris: context en opgave

De Universiteitssecretaris is een nieuwe functie. Belangrijk onderdeel van de functie is om als ‘kwartiermaker’ invulling te geven aan de reikwijdte en positionering van deze positie. Dit uiteraard binnen de context van de bestaande organisatiestructuur en op een wijze die de realisatie van de ambities van de Open Universiteit (verder) ondersteunt.

De Universiteitssecretaris heeft een unieke positie binnen de Open Universiteit: de Universiteitssecretaris is de linking pin tussen het College van Bestuur en de gehele organisatie. De Universiteitssecretaris heeft daarom een belangrijke rol en toegevoegde waarde voor de gehele universiteit en levert vanuit deze autonome spilfunctie een bijdrage aan de realisatie van de ambities van de Open Universiteit. De Universiteitssecretaris vervult deze rol als enerzijds onderdeel (maar geen lid) van het College van Bestuur en anderzijds als lid van het Managementteam van de Open Universiteit.

Hoofdtaken

In hoofdlijnen heeft de Universiteitssecretaris in ieder geval de volgende taken:

 • Strategisch adviseren van het College van Bestuur en meedenken over besturingsfilosofie en governance;
 • Mede bewaken integraliteit van beleid en uitvoering, signaleren en coördineren richting decanen, directeuren, College van Bestuur en Raad van Toezicht;
 • Op inhoud meedenken met het College van Bestuur over hun portefeuilles, en voorzien welke onderwerpen nu en op middellange termijn kunnen gaan spelen, en wat de eventuele risico’s hierbij zijn;
 • Verantwoordelijk voor de voorbereiding en het toezien op de uitvoering van de besluitvorming van het College van Bestuur.
 • Coördineren van de strategische P&C cyclus;
 • Namens het College van Bestuur eerste aanspreekpunt en functioneel leidinggevende voor het Hoofd van het Bureau en een functionele en opgavegerichte regierol richting de ondersteunende diensten.
 • Lid van het Managementteam van de Open Universiteit (het overleggremium van College van Bestuur, decanen en directeuren).
 • Participeren in het landelijke secretarisnetwerk (UNL).
 • Secretaris van de Raad van Toezicht.

Bijzondere opdrachten

Daarnaast kan de Universiteitssecretaris – voor kortere of langere tijd en afhankelijk van achtergrond en organisatienoden– (mede) leidinggeven aan (of een andere centrale rol vervullen in) organisatiebrede projecten op thema’s die samenhangen met de ambities van de Open Universiteit. Voorbeelden van thema’s die de komende jaren op de OU-agenda staan zijn onder andere transities in het ICT-landschap en huisvesting. De Universiteitssecretaris zal in ieder geval een coördinerende rol vervullen namens het CvB  in de implementatie van het Instellingsplan.

De kandidaat

Voor de Open Universiteit zoekt Chasse Executive Search de nieuwe Universiteitssecretaris: verbindend, organisatiesensitief en strategisch.

Je voelt je daarom verbonden met de missie en strategie van de Open Universiteit en je bent een inspirerende en inhoudelijk gedreven professional met ervaring in een kennisintensieve omgeving. Je bent een ervaren adviseur én leidinggevende die in staat is om kritisch en doortastend te opereren met behoud van de relatie. Je bent thuis in zowel strategie, proces als implementatie. Je stuurt op resultaat, bent stevig,  en verbindend en kan goed adviseren. Je bent in staat om je vrij en met autoriteit te begeven in de ‘ruimte’ tussen het College van Bestuur en de organisatie. Door jouw optreden en handelen vergaar je vertrouwen en fungeer je als vertrouwenspersoon en klankbord. Je beschikt over een goede ‘antenne’ voor de ‘onderstroom’ en voor de Open Universiteit relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen.

Je voldoet daarom aan de volgende functie-eisen:

 • Universitair werk- en denkniveau. Beschikt over een relevante afgeronde academische studie.
 • Kennis en ervaring met het werken in een complexe bestuurlijke omgeving met een diversiteit aan stakeholders.
 • Relevante werkervaring als leidinggevende aan professionals op een coachende en verbindende wijze.
 • Kennis van en ervaring met de wereld van het hoger onderwijs en ervaring met (langjarige) strategietrajecten op het gebied van onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en samenwerking.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.

En je herkent jezelf in de volgende competenties:

 • Is resultaatgericht en gestructureerd met oog voor betrokkenheid en diversiteit aan stakeholders.
 • Houdt overzicht en is autonoom. Is organisatiesensitief en een teamspeler.
 • Is van nature verbindend en inhoudelijk in staat de verbinding te leggen tussen de besluitvorming op het niveau van het College van Bestuur en de organisatie.
 • Kan overweg met veel stijlsoorten en persoonlijkheden en kan ook zelf een variatie in stijlsoorten hanteren afgestemd op de situatie.
 • Goed ontwikkeld strategisch, analytisch en conceptueel vermogen.
 • In het bezit van goede communicatieve en sociale vaardigheden. Van nature vertrouwenwekkend. Is aanwezig zonder dominant te zijn.
 • Is in staat verschillende rollen te nemen passend bij de opgave, omgeving en context: (kritisch) sparringpartner, (inhoudelijk) adviseur, vertrouwenspersoon en leidinggevende.
 • Schakelt makkelijk van visie tot en met operatie en weer terug.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 5 april 2024)
Voor de Open Universiteit begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de Universiteitssecretaris. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 5 april 2024 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 05/04/2024