Vier Leden Raad van Toezicht – SWV Zuid-Holland West

Functie: Vier Leden Raad van Toezicht
Opdrachtgever: Samenwerkingsverband VO Zuid-Holland West
Solliciteren tot: 29/08/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor het Samenwerkingsverband VO Zuid-Holland West zoekt Chasse Executive Search:

Vier leden van de (nieuw te vormen) Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht – Profiel Passend Onderwijs & Kwaliteitszorg

Lid Raad van Toezicht – Profiel Governance

Lid Raad van Toezicht – Profiel Financiën

Lid Raad van Toezicht – Profiel HR

De stichting Samenwerkingsverband VO Zuid Holland West (SWVZHW) is één van de grootste samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs in Nederland, met ruim 38.000 leerlingen, 55 scholen, 69 schoollocaties en 16 schoolbesturen. Het SWV heeft samen met alle besturen en scholen in de regio de wettelijke taak ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk een passende onderwijsplek beschikbaar is in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Indien nodig hoort daar extra ondersteuning bij, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit realiseert SWVZHW door op een planmatige manier en in nauwe samenwerking met alle betrokkenen de scholen en hun besturen te ondersteunen in het realiseren van de doelen die in het ondersteuningsplan zijn vastgelegd.

Aanpassing governance

In februari 2023 is besloten om een traject in te zetten om te komen tot een nieuwe bestuursmodel: de organisatie is overgegaan een one tier – naar een two tier model. Dit heeft geleid tot een statutenwijziging en een aanpassing van de governance.
Op dit moment loopt de procedure voor de werving voor een Directeur-Bestuurder, verwachting is dat deze nieuwe Directeur-Bestuurder in 2024 zal starten.

Inmiddels is de heer Loek Oomen, benoemd als beoogd voorzitter van de nieuw te vormen Raad van Toezicht. Tevens treedt hij op als kwartiermaker van de nieuwe Raad van Toezicht.

Gelet op bovenstaande ontstaan vacatures voor vier leden van de nieuw te vormen Raad van Toezicht van Samenwerkingsverband VO Zuid-Holland West.

Profiel vacature Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is op zoek naar vier nieuwe leden die enerzijds op basis van achtergrond en ervaring individueel een bijdrage leveren met een specifiek profiel en anderzijds collectief een bijdrage aan het geheel van het team van de Raad van Toezicht. Daarom gelden – per vacature – de volgende functie-eisen en dienen de nieuwe leden gezamenlijk over een aantal functie-eisen te beschikken.

Lid met een profiel Passend Onderwijs & Kwaliteitszorg
Het nieuwe lid heeft ruime ervaring binnen het voortgezet (passend) onderwijs en een duidelijke visie op en inzicht in onderwijskwaliteit en de relatie tussen het samenwerkingsverband en de aangesloten scholen. Het nieuwe lid moet in staat zijn om een strategische gesprekspartner te zijn van zowel de Directeur-Bestuurder als de Raad van Aangesloten Schoolbesturen (RAS).

Lid met een profiel Governance

Het lid heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van governance binnen het (voortgezet) onderwijs en (soortgelijke) samenwerkingsverbanden met en het politieke speelveld hieromtrent.

Lid met een Profiel Financiën  
Het nieuwe lid is een financieel onderlegde professional met bij voorkeur aanvullende ervaring op het gebied van het publieke domein met in het bijzonder bekostiging in onderwijs, zorg en subsidieregelingen.

Lid met een profiel HR

Het nieuwe lid heeft als eindverantwoordelijk leidinggevende ervaring opgedaan in een publieke en/of private organisatie. Het nieuwe lid is – vanuit eigen ervaring – in staat om de rol van werkgever van de Directeur-Bestuurder succesvol, constructief en verbindend in te vullen.

Complementariteit

De nieuwe leden van de Raad van Toezicht vormen een complementair team. De Raad van Toezicht streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd en (culturele) diversiteit.

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • De nieuwe leden hebben in meerderheid ervaring als toezichthouder.
  • Gezamenlijke leveren de nieuwe leden een bijdrage aan een divers team, in de meest brede zin van het woord (m/v, achtergrond/ervaring, culturele diversiteit en/of leeftijd).

Procedure (sluitingstermijn: dinsdag 29 augustus 2023)

Voor SWV Zuid-Holland West begeleidt Marrit Smit van Chasse Executive Search de zoektocht naar de vier leden van de nieuw te vormen Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is dinsdag 29 augustus 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 29/08/2023