Voorzitter Nederlandse Sportraad

Functie: Voorzitter NLsportraad
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Solliciteren tot: 04/06/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zoekt Chasse Executive Search:

Voorzitter Nederlandse Sportraad (NLsportraad)

Nederlandse Sportraad (NLsportraad)

De NLsportraad is een onafhankelijk adviescollege dat zich richt op het versterken van de betekenis van topsport, breedtesport en bewegen voor de samenleving. De NLsportraad heeft als taak om de minister van Langdurige Zorg en Sport, overige leden van het kabinet en de Staten-Generaal te adviseren over sport en sport gerelateerde vraagstukken. Sport betreft zowel topsport, breedtesport als bewegen en staat in relatie tot tal van andere beleidsterreinen waaronder welzijn, gezondheid, onderwijs, ruimtelijke ordening en economie.

Voorzitter NLsportraad

De NLsportraad bestaat uit negen leden en een voorzitter en vergadert één keer per maand, met uitzondering van de zomermaanden. De raadsleden hebben verschillende expertise, ervaring en achtergronden waarmee de raad in staat is om te adviseren over verschillende maatschappelijke vraagstukken in relatie tot sport en bewegen.

De raad krijgt ondersteuning van een secretariaat met vier adviseurs, een kleine flexibele schil en twee ondersteuners onder leiding van de secretaris-directeur van de NLsportraad, waarmee de voorzitter nauw samenwerkt.

Met de permanente wettelijke instelling van de NLsportraad bevindt het adviesterrein van de raad zich op het snijvlak van sport en bewegen en daaraan gerelateerde maatschappelijke vraagstukken. De raad heeft de afgelopen jaren gewonnen aan autoriteit en bekendheid. De komende jaren wil de NLsportraad zich daarin verder ontwikkelen door nog meer partijen binnen en buiten de sport bekend te maken met de rol en de adviezen van de raad. De voorzitter heeft een belangrijke rol in de communicatie naar buiten toe.

De nieuwe voorzitter van de raad dient het adviesterrein van de raad verder vorm te geven, zowel inhoudelijk via adviezen als door verbreding van het netwerk van de raad naar andere stelsels en departementen. De raad werkt daarbij samen met adviesraden op andere terreinen.

Aanleiding vacature

Per 1 januari 2024 legt de huidige voorzitter, de heer Michael van Praag het voorzitterschap neer omdat hij aan zijn maximale zittingstermijn zit. In 2023 wordt zijn opvolger gezocht die idealiter in het najaar van 2023 door de heer Van Praag kan worden ‘ingewerkt’.

De kandidaat

De voorzitter van de NLsportraad heeft idealiter meerdere van de volgende kenmerken en ervaringen:

  • Gezaghebbend in de sportsector en/of in ‘Den Haag’ met ruime ervaring en een netwerk in voor sport en bewegen relevante domeinen;
  • Verbindend en sturend op draagvlak en een constructieve werkrelatie, zowel intern als extern;
  • Bewust zijn van de eigen rolopvatting en van de rollen en verantwoordelijkheden van de partijen om de NLsportraad heen;
  • In staat sensitief en integer te opereren in een politiek-bestuurlijke context, idealiter mede op basis van ruime ervaring in landelijke beleid;
  • Is onafhankelijk in handelen en gedachtevorming;
  • Kritisch en creatief, oplossingsgericht en grensverleggend.

De procedure (sluitingsdatum: zondag 4 juni 2023)

Voor het Ministerie van VWS begeleidt Monique de Vos van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe voorzitter van NLsportraad. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is zondag 4 juni 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 04/06/2023